Wat kan ik als vrijwilliger doen?

Wat kan ik als vrijwilliger doen?

Vrijwilligersactiviteiten

Weidevogelbescherming vormt een belangrijk deel van het vrijwilligerswerk. Samen met boeren zijn groepen vrijwilligers actief in het veld om weidevogels te observeren, nesten te lokaliseren en te beschermen. Bescherming heeft als doel de vogels zoveel mogelijk de kans te geven ongestoord te broeden, hun kuikens alle tijd en rust te geven te foerageren en te laten opgroeien tot vliegvlugge vogels. Tegelijkertijd zal de boer zijn noodzakelijke werkzaamheden moeten kunnen uitvoeren. Goede communicatie tussen boer en vrijwilliger over geplande agrarische werkzaamheden dragen bij aan een goede afweging van weidevogelbelangen en 'boerenbelangen’.

Wilt u meer weten over weidevogelbescherming of wilt u weidevogelvrijwilliger worden? Neem dan contact op met het secretariaat  of via  telefoonnummer 0299-437463.

Kantooractiviteiten hebben hoofdzakelijk betrekking op het verzorgen van te verzenden post of uit te reiken informatiemateriaal. Dit kan gaan om het versturen van excursieuitnodigingen, tegenwoordig veelal digitaal, tot het jaarlijks samenstellen van perceelinformatie voor de weidevogelvrijwilliger en boer in aanloop naar het nieuwe weidevogelbeschermingsseizoen.

Promotieactiviteiten zijn nodig om als vereniging zichtbaar te zijn voor o.m. recreanten in het gebied. Een vereniging die zich inzet voor behoud van natuur en landschap heeft sympatisanten, liefst leden, nodig. De vereniging is dan ook regelmatig met een stand vertegenwoordigd op lammetjesdagen, streekmarkten etc.  

Webredactie is belangrijk om onze boodschap via internet onder de aandacht te brengen.

Spreken deze activiteiten je aan of heb je zelf ideeën, laat ons dat dan gerust weten.

Hoe meld je je aan?

Aanmelden via info@waterlandendijken.nl