Vrijwilligersraad

Vrijwilligersraad

Wat

De vrijwilligersraad (VR) komt op voor de belangen van circa 600 enthousiaste vrijwilligers en bestaat maximaal uit 9 leden, die voor een periode van 3 jaar worden gekozen. Een lid vertegenwoordigt de VR in het bestuur van Water, Land & Dijken (WLD).

Hoe

De VR heeft kwaliteit en professionaliteit van het vrijwilligerswerk hoog in het vaandel staan. Ze heeft een signalerende en coördinerende rol, organiseert nieuwe activiteiten, excursies, cursussen en lezingen. Vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten via de WLD website en via de nieuwsbrief voor vrijwilligers die tijdens het weidevogelseizoen met regelmaat wordt verstuurd.

Wanneer

De VR komt circa 8 keer per jaar bijeen. Ze bespreekt voornemens en besluiten van het bestuur, voor zover deze gevolgen hebben voor de vrijwilligers.

Bevoegdheden

De VR maakt deel uit van de redactie van de website. Ze draagt leden voor uit de VR als bestuurskandidaten. Daarnaast adviseert ze bij het contact tussen Landschap Noord-Holland en WLD inzake de professionele begeleiding van vrijwilligers.

Financiën

De VR wordt financieel ondersteund door WLD.

Contact

De VR is per email te bereiken: info@waterlandendijken.nl