Vrijwilligersavond maandag 11 juni 2018

Vrijwilligersavond maandag 11 juni 2018

UITNODIGING

Vrijwilligersavond Water, Land & Dijken 11 juni 2018

Beste vrijwilliger,

We beleven tot nu toe een grillig voorjaar. Het begon heel koud en werd gevolgd door perioden met heel zachte dagen. Een deel van de weidevogels is laat begonnen met broeden. Dit is het derde seizoen met de nieuwe werkwijze weidevogelbescherming. De veldcoördinatoren, waaronder drie nieuwe, hebben een drukke tijd achter de rug met voorbereidende gesprekken met de boeren en kennismaking met en de indeling van de vrijwilligers. Ook zijn in diverse weidevogelgebieden weer de BTS-tellingen (tellingen voor het bepalen van het bruto territoriaal succes) uitgevoerd. Organisatorisch verliep dat door tijdgebrek niet gemakkelijk. De drie nieuwe veldcoördinatoren moesten natuurlijk ingewerkt worden.

Op 11 juni is er gelegenheid om onze ervaringen uit te wisselen en een tussenbalans op te maken. De vrijwilligersraad (VR) nodigt u van harte uit voor deze avond. We hebben een leuke invulling van de avond in gedachten met voor de pauze een korte kennismaking met de VR en een presentatie van Luc Smit over steenuilen. Vorig jaar heeft hij een interessante lezing over kerkuilen gegeven en ontbrak de tijd om over steenuilen te praten. Dat gaat nu dus alsnog gebeuren. Na de pauze geeft veldcoördinator Wout de Jong een presentatie over de actualiteiten uit het veld. Tenslotte zal er een discussie plaatsvinden over de werkwijze van de vrijwilligers in het veld en met name over het plaatsen van de stokken.

 

Wanneerenwaar?

We verwelkomen u graag maandag11 juni a.s. in Wijkplein Where, Triton 73, Purmerend, schuin tegenover Station Overwhere.

De avond start om 20.00 uur en zal rond 22.00 uur eindigen. De zaal gaat om19.30 uur open.Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Vrienden of bekenden die belangstelling hebben voor de activiteiten Water, Land & Dijken zijn ook vanharte uit genodigd.

Vrijwilligersraad