Verslagen van excursies 2018

Verslagen van excursies 2018

Robbentocht zaterdag 14 juli 2018

              

      (foto's Marjolein van der Tol)

Verslag van Ria Minne - vrijwilliger weidevogelbescherming / vrijwilliger excursiewerkgroep
Stipt om 10.00 uur vertrok de bus van 'grijsgroen' met een voor ons onbekende chauffeur, Wim Loutenbach , bij heerlijk zonnig weer van de parkeerplaats t/o het stadhuis van Purmerend. De sfeer zat er meteen goed in, er werd ontspannen bijgepraat. Het was stil op de weg, maar in Den Oever aangekomen bleek het daar druk te zijn. Het weekend van 14/15 juli werd er het 'vistival' gehouden. Gelukkig was er aan de haven vlakbij de uitkijktoren nog plek voor de bus. Ingewikkeld draaien bij het water, achteruit rijden langs de wallenkant en langs uitstekende auto's, lukte het de chauffeur om de lange bus daar toch te parkeren. Er werd besloten de bus daar deze middag te laten staan. Om later in de middag weer door het dorp met zijn smalle straten vol met geparkeerde auto's te gaan rijden, was geen optie. Het uitzicht op de nieuwe uitkijktoren was fenomenaal. Alleen was de verscheidenheid aan vogels klein. We zagen wulpen in grote getale, verder lepelaars, aalscholvers, scholeksters, een enkele grutto. Maar het was goed vertoeven in het zonnetje. Om kwart over twee werden we bij de boot, aan de andere kant van de haven , verwacht. Een leuke. gezellige wandeling over de markt, langs viskramen en een podium waar steeds een andere zanggroep optrad.
Stipt om half drie werden de trossen van de boot losgegooid. Op naar de zeehonden. Waren we eerst blij met 1 zeehond, na wat gezoek van de schipper bleken er een tiental op het wad te liggen. Ze gingen een showtje voor ons opvoeren, waggelden naar het water, zwommen rond en gingen op het wad aan de andere kant liggen. Hoe mooi kan je het hebben. Toen de schipper ook nog aanbood om de boot aan een steiger vlakbij de bus aan te leggen, kon onze dag helemaal niet meer stuk. Degenen die hun auto bij de oorspronkelijke steiger hadden gestald, kregen nog een extra vaartochtje. Rozig en voldaan werden we door Wim weer naar Purmerend gebracht. Het was een heerlijke dag geworden.

Robbentocht zaterdag 14 juli 2018
Verslag Marjolein van der Tol:vrijwilliger weidevogelbescherming / vrijwilliger excursiewerkgroep

De belangstelling voor de busexcursie van dit jaar was groot. Er was daarom ook geen plaats voor de aangemelde introducés. Gelukkig konden wel alle vrijwilligers van Water, Land en Dijken mee, d.w.z. degenen die ook zonder introducé mee wilden. Op de excursieboot waren enkele plaatsen meer beschikbaar dan in de bus, en dat kwam goed uit, want een klein aantal deelnemers kwam op eigen gelegenheid naar Den Oever.
Ria Minne van de excursiewerkgroep, de begeleider van deze excursiedag, heeft onderweg in de bus uitgelegd dat de verhuurder van de bus een organisatie is die busreisjes verzorgt voor met name oudere en minder bedeelde mensen. Bij deze busorganisatie kunnen zo nu en dan non-profitorganisaties zoals Water, Land en Dijken een bus huren. Doordat er vrijwillige chauffeurs worden ingezet, kunnen de reisjes voor de eerder genoemde doelgroep worden bekostigd met de inkomsten van de ‘normale verhuur’. Een mooie win-win- situatie dus. En omdat onze chauffeur dit werk vrijwillig doet, mocht hij deze dag ook mee op de excursieboot.
De bus arriveerde rond 10.45 in Den Oever, waar we onze tijd tot 14.00 naar eigen interesse konden besteden. De meeste deelnemers hebben eerst uitgebreid vanaf het Waddenbelevingspunt (een nieuwe uitkijktoren bij de haven) de vogels van o.m. ’t Oeverse Schor en de Leidam bekeken. Daarna zijn veel mensen naar het “Vistifal” in de haven van Den Oever gegaan (een markt ter promotie van zeeverse vis), dat toevallig samenviel met onze excursiedag. Ook kon er een wandeling gemaakt worden op de dijk langs de Waddenzee, waar de vogels van ’t Oeverse Schor van dichtbij te zien waren.
Vanuit de haven van Den Oever vertrok onze excursieboot de Margaretha om 14.30 voor de Robbentocht. De broedende lepelaars op de Losse Dam konden we van heel nabij bekijken, een prachtig gezicht. Niet lang daarna ontdekten we de eerste zeehond, eenzaam op een zandbank liggend. De Waddenzee verder opvarend troffen we al gauw meerdere groepjes rustende Gewone zeehonden aan. Ook een Grijze zeehond had zich bij één van de groepjes gevoegd. Sommige zeehonden manoeuvreerden zich naar het water om een frisse duik te nemen. Het was volop genieten van de aanblik van deze mooie dieren, een echte natuurbeleving. En dat alles op een prachtige zomerdag met zelfs op het water een aangename temperatuur!
De kapitein was zo vriendelijk om bij terugkomst vlak bij onze bus aan te meren zodat wij in een oogwenk alweer op weg naar Purmerend waren. Enthousiaste reacties klonken er in de bus op Ria’s vraag of iedereen van de excursie genoten had. Het was weer een geslaagde dag!

 Zaterdag 26 mei 2018 Rondleiding Heemtuin Purmerend

Verslag van Joke Tierie: vrijwilliger weidevogelbescherming / vrijwilliger excursiewerkgroep
Zaterdagochtend even voor 10 uur verzamelden een paar vrijwilligers van WL&D bij de Heemtuin, Trimpad 4 te Purmerend, om met onze IVN gids Louis een excursie van ca 2 uur door deze Heemtuin te maken. Een zeer enthousiaste gids bleek wel omdat de 2 uur toch wat langer werd. Hij vertelde over de lopende projecten van insekten(6 potig) en spinnen (8 potig) amfibieen, en uiteraard de flora allerlei orchideen de wateraardbei(vooral niet opeten) de moerrasspirea en in het voorjaar ook de kievitsbloem. Ook liet hij ons via een loupe zien hoe een klein spuugbeestje veranderde in een enorm monster. Kortom een leerzame ochtend, en als U in de buurt bent loop er eens doorheen het is gratis en altijd open.
zie hun website: www.stichtingoase.nl/heemtuin-de-dwarsgouw
Joke Tierie

Verslag van Ineke Nota/vrijwilliger
Voordat we de mooie heemtuin gingen bekijken legde Louis van het IVN ons e.e.a. uit:

Hij vertelt kort over het ontstaan van de tuin in 1965 en de overname van het beheer door het IVN in 1989. De gemeente Purmerend is de eigenaar. Er zijn inmiddels 22 vrijwilligers die 1x per maand hier werken. Het streven is om dit gebied van ca. 2½ ha de natuur te realiseren die in Waterland aanwezig is. En op hun manier van aanpak te proberen om de dezelfde diversiteit aan bomen, planten, bloemen, paddestoelen, amfibiën, insecten, vogels en kleine zoogdieren te krijgen.
Er is een bossig deel, veel moeras, grote en kleinere waterpartijen met rietoevers en waterplanten, poeltjes voor amfibiën, libellen en waterjuffers. Hier werden we verwelkomd met een luid kwaakconcert!
In het moerasrijke deel groeit, als je de natuur z'n gang laat gaan, alleen maar riet. Hierdoor krijgen de planten geen kans om te groeien en zeker de kwetsbare soorten niet. Om dit te voorkomen worden er strikte regels gehanteerd aan het maaibeleid. Er zijn delen waar het riet meerdere keren per jaar gemaaid wordt. Al het gemaaid riet wordt direkt opgeruimd om de bodem open te houden voor de plantengroei waardoor de diversiteit optreed. Op deze delen staan oa. rietorchis, brede orchis, grote ratelaar, moerasspirea ea...
Ook komt in het vroege voorjaar de kievitsbloem te voorschijn bij de waterpartijen, wateraardbei, waterweegbree, waterlelie en nog een drieblad plant.
We hebben ook de echte koekoeksbloem en de dagkoekoeksbloem gezien, gele lis. hoornblad, penningkruid, mossen en vele soorten grassen.
Er zijn ook planten die in zilt water groeien te vinden. En natuurlijk de vrolijk fluitende rietvogeltjes als de rietgors en het rietzangertje.
De Heemtuin is ook het territorium van de ransuil.
Het gebied heeft een eigen watersysteem, er is geen open verbinding met water van buiten. Daardoor blijft er contrôle op de waterkwaliteit. Deze wordt regelmatig gecontroleerd.
We hebben een hele interessante excursie gehad, gegeven door een zeer betrokken enthousiaste IVNer die er sinds 1991 als vrijwilliger werkt.
En dank ook aan WLD, Winnie trakteerde ons ook nog op sap en een heerlijke stroopwafel.Jammer dat er van de 550 vrijwilligers maar 8 waren. Een gemiste kans voor de andere 542 !

_____________Vlierbloesemgelei:_____________

Jahoor, ze waren er ook, de bloemen van de vlier.

"Wat kun je doen met vlierbloesem" is ter sprake geweest en daarom eindig ik met ons favoriete recept:

_____________Nodig:___________

20/25 mooie vlierbloesem met veel stuifmeel zonder takjes. In 1l. koud water een nacht laten staan.

Fijn zeven ivm met beestjes.

sap van 2 citroenen

250 ml. sinasappelsap

500 gr. halva geleisuiker.

 Foto's Joke Tierie

 

Zaterdag 14 april 2018 Vaarexcursie Wormer- en Jisperveld

verslag van Joke Tierie en Marjolein van der Tol

De meeste deelnemers waren al vroeg aanwezig voor een kopje koffie of thee. In een volgeladen boot vertrokken we om 11 uur met onze gids Ed Zijp.
Ed is een goede verteller met veel kennis over het gebied. Door de tijd heen is er veel veranderd, en ook in de toekomst zal dat gebeuren. Ondanks het hoge waterpeil daalt de bodem met een centimeter per jaar. Helaas gaat de weidevogelstand in het gebied al jaren achteruit, terwijl de aantallen broedende ganzen juist sterk toenemen. Grote uitdagingen voor beheerder Natuurmonumenten om mee om te gaan.
Toch is het Wormer- en Jisperveld nog altijd een prachtig veenweidegebied waar veel vogelsoorten voorkomen. We zagen onder meer Grutto’s, Vidsdiefjes, een Bruine kiekendief en heel even was de zang van een Veldleeuwerik te horen. In het water zijn op enkele plekken slibremmers aangebracht. Kokmeeuwen hebben deze kunstmatige eilandjes ontdekt als broedplek. Hun nesten waren goed te zien toen de boot er vlak langsvoer.
Een zeer bijzonder vegetatietype dat voorkomt in het gebied is veenheide, met Kraaihei, Ronde zonnedauw en struikhei. Ed zei dat het in juni nog mooier is om dit waar te nemen, dus wat let u om nog een keer terug te gaan met wat warmer weer. Tijdens de vaartocht werd er door een vrijwilliger een oproep gedaan om deel te nemen aan de scholekstercursus van Landschap Noord-Holland op 18 april a.s.
________________

Dat was weer een leuk en leerzaam tochtje afgelopen zaterdag. We kregen veel info over het gebied en haar vogels. Het weer werkte ook goed mee. Dat was dus genieten van vogels, water en de natuur. Bedankt voor dit goed verzorgde vaartochtje. De Poelboerderij had ook van alles om te bewonderen, daar hebben we ons ook goed vermaakt. Mijn introducé en ik kijken terug op een mooie vaartocht. Bedankt maar weer. Groetjes, Pia.

Kokmeeuwen op een slibremmer (foto: Joke Tierie)