Verslagen van excursies 2018

Verslagen van excursies 2018

Zaterdag 26 mei 2018 Rondleiding Heemtuin Purmerend

Verslag van Joke Tierie/vrijwilliger
Zaterdagochtend even voor 10 uur verzamelden een paar vrijwilligers van WL&D bij de Heemtuin, Trimpad 4 te Purmerend, om met onze IVN gids Louis een excursie van ca 2 uur door deze Heemtuin te maken. Een zeer enthousiaste gids bleek wel omdat de 2 uur toch wat langer werd. Hij vertelde over de lopende projecten van insekten(6 potig) en spinnen (8 potig) amfibieen, en uiteraard de flora allerlei orchideen de wateraardbei(vooral niet opeten) de moerrasspirea en in het voorjaar ook de kievitsbloem. Ook liet hij ons via een loupe zien hoe een klein spuugbeestje veranderde in een enorm monster. Kortom een leerzame ochtend, en als U in de buurt bent loop er eens doorheen het is gratis en altijd open.
zie hun website: www.stichtingoase.nl/heemtuin-de-dwarsgouw
Joke Tierie

Verslag van Ineke Nota/vrijwilliger
Voordat we de mooie heemtuin gingen bekijken legde Louis van het IVN ons e.e.a. uit:

Hij vertelt kort over het ontstaan van de tuin in 1965 en de overname van het beheer door het IVN in 1989. De gemeente Purmerend is de eigenaar. Er zijn inmiddels 22 vrijwilligers die 1x per maand hier werken. Het streven is om dit gebied van ca. 2½ ha de natuur te realiseren die in Waterland aanwezig is. En op hun manier van aanpak te proberen om de dezelfde diversiteit aan bomen, planten, bloemen, paddestoelen, amfibiën, insecten, vogels en kleine zoogdieren te krijgen.
Er is een bossig deel, veel moeras, grote en kleinere waterpartijen met rietoevers en waterplanten, poeltjes voor amfibiën, libellen en waterjuffers. Hier werden we verwelkomd met een luid kwaakconcert!
In het moerasrijke deel groeit, als je de natuur z'n gang laat gaan, alleen maar riet. Hierdoor krijgen de planten geen kans om te groeien en zeker de kwetsbare soorten niet. Om dit te voorkomen worden er strikte regels gehanteerd aan het maaibeleid. Er zijn delen waar het riet meerdere keren per jaar gemaaid wordt. Al het gemaaid riet wordt direkt opgeruimd om de bodem open te houden voor de plantengroei waardoor de diversiteit optreed. Op deze delen staan oa. rietorchis, brede orchis, grote ratelaar, moerasspirea ea...
Ook komt in het vroege voorjaar de kievitsbloem te voorschijn bij de waterpartijen, wateraardbei, waterweegbree, waterlelie en nog een drieblad plant.
We hebben ook de echte koekoeksbloem en de dagkoekoeksbloem gezien, gele lis. hoornblad, penningkruid, mossen en vele soorten grassen.
Er zijn ook planten die in zilt water groeien te vinden. En natuurlijk de vrolijk fluitende rietvogeltjes als de rietgors en het rietzangertje.
De Heemtuin is ook het territorium van de ransuil.
Het gebied heeft een eigen watersysteem, er is geen open verbinding met water van buiten. Daardoor blijft er contrôle op de waterkwaliteit. Deze wordt regelmatig gecontroleerd.
We hebben een hele interessante excursie gehad, gegeven door een zeer betrokken enthousiaste IVNer die er sinds 1991 als vrijwilliger werkt.
En dank ook aan WLD, Winnie trakteerde ons ook nog op sap en een heerlijke stroopwafel.Jammer dat er van de 550 vrijwilligers maar 8 waren. Een gemiste kans voor de andere 542 !

_____________Vlierbloesemgelei:_____________

Jahoor, ze waren er ook, de bloemen van de vlier.

"Wat kun je doen met vlierbloesem" is ter sprake geweest en daarom eindig ik met ons favoriete recept:

_____________Nodig:___________

20/25 mooie vlierbloesem met veel stuifmeel zonder takjes. In 1l. koud water een nacht laten staan.

Fijn zeven ivm met beestjes.

sap van 2 citroenen

250 ml. sinasappelsap

500 gr. halva geleisuiker.

 Foto's Joke Tierie

 

Zaterdag 14 april 2018 Vaarexcursie Wormer- en Jisperveld

De meeste deelnemers waren al vroeg aanwezig voor een kopje koffie of thee. In een volgeladen boot vertrokken we om 11 uur met onze gids Ed Zijp.
Ed is een goede verteller met veel kennis over het gebied. Door de tijd heen is er veel veranderd, en ook in de toekomst zal dat gebeuren. Ondanks het hoge waterpeil daalt de bodem met een centimeter per jaar. Helaas gaat de weidevogelstand in het gebied al jaren achteruit, terwijl de aantallen broedende ganzen juist sterk toenemen. Grote uitdagingen voor beheerder Natuurmonumenten om mee om te gaan.
Toch is het Wormer- en Jisperveld nog altijd een prachtig veenweidegebied waar veel vogelsoorten voorkomen. We zagen onder meer Grutto’s, Vidsdiefjes, een Bruine kiekendief en heel even was de zang van een Veldleeuwerik te horen. In het water zijn op enkele plekken slibremmers aangebracht. Kokmeeuwen hebben deze kunstmatige eilandjes ontdekt als broedplek. Hun nesten waren goed te zien toen de boot er vlak langsvoer.
Een zeer bijzonder vegetatietype dat voorkomt in het gebied is veenheide, met Kraaihei, Ronde zonnedauw en struikhei. Ed zei dat het in juni nog mooier is om dit waar te nemen, dus wat let u om nog een keer terug te gaan met wat warmer weer. Tijdens de vaartocht werd er door een vrijwilliger een oproep gedaan om deel te nemen aan de scholekstercursus van Landschap Noord-Holland op 18 april a.s.
Joke en Marjolein

________________

Dat was weer een leuk en leerzaam tochtje afgelopen zaterdag. We kregen veel info over het gebied en haar vogels. Het weer werkte ook goed mee. Dat was dus genieten van vogels, water en de natuur. Bedankt voor dit goed verzorgde vaartochtje. De Poelboerderij had ook van alles om te bewonderen, daar hebben we ons ook goed vermaakt. Mijn introducé en ik kijken terug op een mooie vaartocht. Bedankt maar weer. Groetjes, Pia.

Kokmeeuwen op een slibremmer (foto: Joke Tierie)