Tellen doen we Samen - Diverse oproepen voor tellingen

Tellen doen we Samen - Diverse oproepen voor tellingen

1. Oproep vrijwilligers voor Ganzentelling op 21 juli 2018

Op de derde zaterdag in juli vindt de landelijke telling plaats van zomerganzen.
Deze zomertelling van ganzen heeft twee belangrijke doelen: een zo volledig mogelijk overzicht verkrijgen van het aantal ganzen per soort in de afzonderlijke provincies en het schatten van een landelijk totaaloverzicht van het aantal overzomerende ganzen.
Waarom helpen met tellen.
De provincie wil dat bij de ganzentelling zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties betrokken zijn onder het motto “Tellen doen we samen!”Water, Land & Dijken roept zijn boeren en vrijwilligers op om mee te tellen.
Wat gaat u doen
U gaat samen met vertegenwoordigers van andere organisaties een deel van het gebied tellen. De organisatie ligt bij de Wildbeheereenheden (WBE’s).
U kunt zich melden bij de WBE dicht bij u in de buurt. Hierbij een overzicht met WBE’s en contactpersonen.

Jaro Verhoog
Voorzitter WBE Noord-Kennemerland
www.wbe-noordkennemerland.nl
tel.nr. 0621203979

WBE Laag Holland
Secretaris Peter Elskamp
peter.elskamp@hotmail.com
tel.nr. 06-57585976

WBE Beemster
Secretaris Liesbeth Vink
beemsterjagers@hotmail.com
tel.nr. 06-13405903

WBE De Dieen
Secretaris Jacob Zeeman
jacobzeeman@hetnet.nl
tel.nr. 53210445

WBE De Schermer
hanco.limburg@kpnplanet.nl

WBE Waterland en Omstreken
robbiejant@icloud.com

WBE Wijcker- en Langemeer
rscheffers@ziggo.nl

WBE Zaanstreek e.o.
Secretaris
voorzitter@wbezaanstreek.nl

Na aanmelding krijgt u van hen een uitnodiging.
Tijdsduur
De telling neemt ong. een dagdeel in beslag. Het is de bedoeling er met elkaar een gezellige en nuttige ochtend van te maken.

_______________________________________________________________________________________________________________

2. Oproep vrijwilligers voor tweede nestentellingen Boerenzwaluw - Tweede nestentelling

Heb je een Boerenzwaluwnest in je tuin of op je erf? Geef deze dan door tussen 5 en 25 juli. 

 Eind mei en begin juni vond al een eerste telling plaatsMet een tweede telperiode willen we meer inzicht krijgen in het aandeel van de populatie dat een tweede legsel in juli heeft.

 Sinds 2011 organiseren Sovon en Vogelbescherming jaarlijks een publiekstelling van Boerenzwaluwnesten. Dankzij al die tellingen weten we nu dat het aantal broedparen in Nederland sinds begin jaren negentig weer licht stijgt. Goed nieuws dus! Door de telling voort te zetten, houden we een vinger aan de pols. Bovendien weten we nog niet alles. Help je mee?

 Meedoen

Waarnemingen kun je doorgeven vanaf 5 juli. Log in (of registeer) en kies voor 'telling invoeren'. Vanaf 5 juli kun je naast weektelling of tijdstiptelling kiezen voor de Boerenzwaluwtelling. Geef nu je nesten door! 

 Tussentijdse eerste telling

Bekijk de resultaten van de eerste telling.

 Resultaten voorgaande jaren

Op de website van Sovon kun je de resultaten van vorige tellingen van boerenzwaluwnesten terugvinden