Oproep foto's werk op het land gezocht

Oproep foto's werk op het land gezocht

Foto's "Werk op het land" gezocht.

De Vrijwilligersraad is op zoek naar foto’s van werkzaamheden op het land, vooral over de periode januari tot juli. Foto’s van bemesten, rollen, slepen, sloot- en oeverbeheer, graslandvernieuwen, maaien, oogsten, kuilen, beweiding, mollenvangen, jacht en wat er maar te bedenken valt aan werkzaamheden en activiteiten op het land.

Met de foto’s willen wij een presentatie maken voor vrijwilligers. Vooral nieuwe vrijwilligers weten vaak niet, welke werkzaamheden, en hoeveel werkzaamheden er vóór en tijdens het broedseizoen plaatsvinden op een modern boerenbedrijf. Met de foto’s als ondersteuning willen we hen, door middel van een cursusavond,  meer wegwijs maken in het doen en laten op de boerderij.

Foto's kunnen worden opgestuurd naar Marieke Stam: mariekestam@upcmail.nl