Leden vrijwilligersraad

Leden vrijwilligersraad

 

Louise van Delden - lid

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2007. Kring Waterland.

Lid Vrijwillligersraad sinds 2007. Bestuurslid WLD 2010-2016.

 

 

Theo de Wit - lid

Vrijwilliger weidevogelbescherming 1990-1992 en sinds 2009. Kring Eilandspolder.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2010.

Extra taken: Lid excursiewerkgroep en vrijwilligersbeleid.

 

 

Elianne Kok - penningmeester

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2004. Kring Assendelft-Westzaan.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2011, penningmeester sinds 2013.

Extra taak: Voorzitter weidevogelkring Assendelft-Westzaan.

 

 

Henri Wals - secretaris

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2008. Kring Waterland.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2010, secretaris sinds 2014.

 

wld_Marieke_aoO.jpg


Marieke Stam - lid

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2013. Kring Assendelft.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2014. Bestuurslid WLD sinds 2016.

 

André Bolwidt - lid

Lid vrijwlligersraad sinds 2017.

Vrijwilliger weidevogelsbescherming sinds 2015 in de Zeevang.

 

Marjolein van der Tol - lid

Lid vrijwilligersraad sinds 2016

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2013