Invoeren nestgegevens en gedragswaarnemingen

Invoeren nestgegevens en gedragswaarnemingen

Het is wenselijk dat de nesten die gevonden zijn, binnen 48 uur gemeld worden op de website van boerenlandvogelsnederland.nl. Wachtwoorden en codes kunt u opvragen bij het secretariaat van Water, Land & Dijken. Meer informatie leest u in de handleiding 'invoeren nestgegevens en gedragswaarnemingen' er is ook een korte handleiding 'mobiel invoeren weidevogelnesten' zodat u met uw mobiele telefoon of smartphone met GPS de nesten kunt registreren.