Excursieprogramma 2018

Excursieprogramma 2018

Alle excursies zijn gratis voor vrijwilligers van Water, Land & Dijken, tenzij anders vermeld.
Wijzigingen in het programma zijn mogelijk. Vrijwilligers worden in dat geval via de nieuwsbrief/e-mail geïnformeerd.

Wilt u zich aanmelden? stuur onderstaande gegevens naar: secretariaat@waterlandendijken.nl

Ik geef mij op voor Excursienaam - op dag – datum
Naam      : ……………………………………………...
Tel nr : ……………………..
Adres     : ………………………………………………Woonplaats : ………………...
Emailadres : …………………………………………..
Introducé mee: ja/nee (Nb. Vrijwilligers gaan vóór bij te grote inschrijving) Wilt u toch mee als uw introducé niet mee kan: ja/nee


Let op: na aanmelding ontvangt u altijd een bevestiging of u kunt deelnemen aan de excursie. Bij voldoende plaats, mogen introducees mee. Bij overboeking gaan vrijwilligers voor!

Excursieprogramma 2018

  1. Rundveemuseum Aartswoud Zaterdag 3 februari 2018 Tijd: 10.00 – 12.00 uur Locatie: Schoolstraat 43, 1719 AW Aartswoud Ga mee naar het rundveemuseum in Aartswoud en de stolpboerderij die er naast ligt. In het museum komt de geschiedenis van enkele zeldzame dierenrassen, die ook aanwezig zijn, aan bod. U komt alles te weten over de historie van het Westfriese Aartswoud, de melkveehouderij en de oude stolpboerderij met zijn laatste bewoner Aat Grootes. In de potstal staan 10 oorspronkelijk Hollandse koeienrassen met kalveren. De koeien worden raszuiver gefokt. Het uitgangspunt bij de fok is 'het behouden van de oorspronkelijk Hollandse rassen'. Dat geldt ook voor de natuur rond het museum met struiken en fruitbomen van Nederlandse oorsprong.. Naast de koeien zijn er ook diverse Hollandse rassen schapen, geiten, kippen, ganzen, eenden en konijnen te zien. De dieren en het erf worden verzorgd door cliënten van de Prinsenstichting die in de gerestaureerde stolp van naamgever en melkveehouder Aat Grootes wonen. Het museum wordt gerund door een groep vrijwilligers.

  2. Varen Wormer- en Jisperveld vanaf Poelboerderij Zaterdag 14 april 2018 Tijd: 10:30 – 13:00 Locatie: de Poelboerderij, Veerdijk 106, Wormer Vanuit Bezoekerscentrum De Poelboerderij in Wormer gaan we onder leiding van toezichthouder Ed Zijp een vaartocht maken in het prachtige Natura 2000-gebied het Wormer- en Jisperveld. Met een oppervlakte van 2.000 hectare is dit het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. De talloze sloten en eilandjes vormen een leefgebied voor vele soorten flora en fauna. Onder de vogelbevolking komen er behalve weidevogels ook veel moerasvogels en roofvogels voor. Ed Zijp is opgegroeid in het Wormer- en Jisperveld en dit gebied is al lange tijd zijn werkveld. Hij gaat ons alles vertellen over de ontstaansgeschiedenis en de bijzondere natuurwaarden van dit gebied.

  3. Rondleiding Heemtuin door IVN gids Zaterdag 26 mei 2018 Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur Locatie: Heemtuin de Dwarsgouw, Trimpad, Purmerend In 1965 is er in Purmerend een heemtuin aangelegd van nu bijna 2 ha. Na een periode van verwaarlozing heeft een enthousiaste IVN-werkgroep de heemtuin in 1989 nieuw leven ingeblazen. Het IVN zorgt ook nu nog voor het beheer. De heemtuin is bedoeld is een soort ‘schaalmodel’ van wat er allemaal in Waterland groeit en bloeit. Het gebied is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur en dat vraagt om zorgvuldig beheer.De variatie in biotopen en de afwisseling in hoge en lage vegetatie, zijn van groot belang voor planten en bomen, paddenstoelen, amfibieën, (trek)vogels, insecten, kleine zoogdieren etc. In de heemtuin zijn typisch Waterlandse vegetaties te zien, zoals een waterpartij met rietoevers en waterplanten, voedselarme en voedselrijke hooilanden, poeltjes voor amfibieën, een bosje met houtophopingen en ruigtebegroeiing.

  4. Robbentocht! Zaterdag 14 juli Tijd: 10.00 uur – 18.00 uur Locatie: vertrek uit Purmerend naar Den Oever met touringcar bus (u mag uiteraard ook op eigen gelegenheid). Dit jaar is er een heel bijzondere zomerexcursie: we gaan zeehonden spotten! Maar eerst gaan we naar de strekdam en het gloednieuwe Waddenbelevingspunt, een uitkijktoren in de waddenhaven in Den Oever. Deze toren wordt naar verwachting in april officieel geopend. . Na de wandeling over de strekdam en de zelf meegebrachte lunch gaan we aan boord bij De Dageraad, een 26 meter lang motorschip. Wij vertrekken ongeveer 1½ uur vóór laag water, dan zijn de zandbanken drooggevallen, waarop de zeehonden liggen te rusten. De vaartocht begint aan de Oostkade in den Oever en van daar varen we langs de spuisluizen (Stevinsluizen) aan het begin van de Afsluitdijk. Hier wordt tijdens laag water per seconde ongeveer 5000 Kuub (m³) zoet IJsselmeerwater in de Waddenzee afgevoerd. Een adembenemend gezicht! Daarna varen we langs de Losse Dam, waar een kolonie lepelaars broedt. We komen ook langs droogvallende zandbanken, waarop veel verschillende soorten vogels voedsel zoeken en uitrusten. Na ± een half uur komen we bij de zeehonden aan en kunnen we deze zeehonden in hun natuurlijke omgeving bekijken. Met de vloed varen we weer naar de haven van Den Oever.

  5. Rondleiding door Arboretum Beemster Zaterdag 11 augustus 2018 Tijd: 10.00 – 11.30 uur Locatie: Nekkerweg 67/a, Zuidoostbeemster Een arboretum of bomentuin is een bomen- en struikenverzameling in een (grote) tuin of een park. Misschien wel dichter bij dan u denkt, is er zo’n arboretum, namelijk in de Zuidoostbeemster. Die heeft de op twee na grootste verzameling bomen en struiken van Nederland! De verzameling bestaat uit 2600 soorten en variëteiten en het totaal aantal bomen en struiken is ligt rond de 6000 exemplaren. Het arboretum is 7,5 hectare groot. Een arboretum kan zijn aangelegd met het doel kennis en materiaal te vergaren voor de bosbouw of boomkwekerijen en/of met het doel om een zuiver wetenschappelijke collectie te vormen. De aanleg diende ook wel educatief doel. Het woord arboretum stamt van het Latijnse 'arbor', boom.De eerste arboreta werden door vorsten en rijke particulieren aangelegd met de bedoeling te pronken met hun welstand.

  6. Landschapsexcursie landelijk Amsterdam-Noord Zaterdag 1 september 2018 Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur Start: Purmerplein, bij het parkeerterreintje bij halte bus 32 (halte Purmerplein). Op zaterdag 1 september a.s. staat 1000 jaar Waterlandse Zeedijk op het programma. Het is een excursie in Amsterdam-Noord, langs de oude Zeedijk. De Waterlandse Zeedijk is in hier nog vrijwel ongeschonden aanwezig. We wandelen door het voormalige boerendorp Schellingwoude en de kapiteinshemel aan de Nieuwendammerdijk. We laten u op deze excursie de verschillende sferen op en langs de dijk beleven. We bekijken het laatste veenweidegebied binnen de Ring A10 en leren wat een ecologische verbinding is. Zien we een ijsvogel? En hoe is het om te wonen op de Waterlandse Zeedijk? Laat u verrassen!

  7. Landschapsfietsexcursie Uitgeest-Beverwijk Zondag 23 september 2018 Tijd: 10.00 uur – 14.00 uur Startpunt: wordt later bekend gemaakt Ga mee met Lia Vriend. Zij is geograaf en weet alles van het ontstaan van het Noord-Hollandse landschap en kan daar bijzonder boeiend over vertellen. Tijdens deze fiets-excursie neemt zij u mee naar de mooiste plekken.

  8. Waterzuiveringsexcursie Zuidoostbeemster Vrijdag 23 november 2018 Tijd: 10.15 uur - 12.00 uur. Locatie: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Beemster, Zuiderweg 44, Zuidoostbeemster Een gouwe-ouwe in het programma: een excursie naar de waterzuivering in de Zuidoostbeemster. In 2015 en 2016 is deze installatie geheel vernieuwd en technisch aangepast aan de nieuwste normen en techniek. We ontdekken er, wat er allemaal met ons afvalwater gebeurt, voordat het weer in het watersysteem wordt gelaten.