Cursusaanbod 2018 voor vrijwilligers Weidevogelbescherming

Cursusaanbod 2018 voor vrijwilligers Weidevogelbescherming

Cursussen 2018

Cursus Landbewerking en Weidevogels met heerlijke lunch na afloop!
Vele vrijwilligers werken samen met de boeren aan weidevogelbescherming. De boer moet echter wel zijn bedrijf kunnen voeren. Daarvoor moet hij door het jaar heen een aantal bewerkingen op zijn land uitvoeren, ook tijdens het broedseizoen. Voor veel (nieuwe) vrijwilligers die zich willen inzetten voor het agrarisch natuurbeheer is dit vrij onbekend terrein. Hoe kun je vogels het beste beschermen in al die boerendrukte?De vrijwilligersraad van Water, Land & Dijken organiseert een praktijkles om meer duidelijkheid te krijgen over de activiteiten bij een modern agrarisch bedrijf in combinatie met weidevogelbescherming. U krijgt een rondleiding op een bedrijf en een presentatie met plaatjes en toelichting op de agrarische bewerkingen die plaatsvinden gedurende het weidevogelseizoen. Na de praktijkles heeft u inzicht in de voorjaarswerkzaamheden en bent u beter in staat om tijdens het weidevogelseizoen met de boer te overleggen. U kunt ook beter anticiperen op wat er gaat gebeuren in het veld, door bijvoorbeeld goed te kijken naar de grasgroei. En u weet het verschil tussen schudden en wiersen!

Na afloop van de cursus wordt voor een heerlijke lunch gezorgd.

Datum: zaterdag 24 februari 2018

Tijd: 10:00 - 14:00 uur

Locatie: White Ranch, Groenedijk 4 te Assendelft

Aanmelden kan bij secretariaat@waterlandendijken.nl

Informatieavond Agrarisch Natuurbeheer voor vrijwilligers
Datum: donderdag 22 maart 2018
Locatie: Wijkplein Where, Triton 73, Purmerend, schuin tegenover Station Overwhere

Sinds 2016 hebben wij als weidevogelvrijwilligers te maken met een nieuw subsidiestelsel voor het agrarisch natuurbeheer. Dit loopt tot 2022 en heet Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb).
Water, Land & Dijken vormt samen met een paar honderd agrariërs een collectief om uitvoering hieraan te geven. De boer houdt in zijn bedrijfsvoering rekening met de natuur- en landschapswaarden. In ruil daarvoor ontvangt hij een vergoeding.Vanuit de (weidevogel)vrijwilligers komen regelmatig vragen over hoe dit nu allemaal werkt. Wat voor maatregelen kan een boer nemen? Wat moet hij binnen een bepaald pakket doen of juist laten om de natuur te beschermen en daarvoor een vergoeding te ontvangen? Hoe hoog zijn die vergoedingen? En wat heeft dit allemaal te betekenen voor het vrijwilligerswerk.De Vrijwilligersraad heeft hierover een voorlichtingsavond voorbereid. U kunt zich al aanmelden bij het secretariaat.

Basiscursus weidevogelbescherming

De basiscursus weidevogelbescherming en de cursus meten van het broedsucces bij weidevogel, met name de grutto, wordt door Landschap Noord-Holland gegeven.

Voor nieuwe vrijwilligers bieden wij de basiscursus weidevogelbescherming aan, bestaande uit 2 avonden in Purmerend.

De data in Purmerend zijn: Dinsdag 6 maart 2018 + dinsdag 13 maart   Graag aanmelden bij Landschap Noord-Holland.

Tijdens deze cursus maak je kennis met de meest voorkomende weidevogels en word je opgeleid tot echte weidevogelbeschermer. Je leert de kievit, grutto, scholekster en tureluur kennen en we leren je meer over het gedrag van deze soorten. De cursus is interactief met veel geluid- en filmmateriaal en leuke, aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

Aan het eind van de cursus weet je waarom kieviten kuiltjes graven, waarom scholeksters zich graag ophouden in een soos en waarom grutto’s graag op een hek zitten. Om deze fraaie soorten in ons landschap te behouden, dienen ze goed beschermd te worden. Door de gedragingen van de vogels te herkennen en te interpreteren kun je een steentje bijdragen aan deze noodzakelijke bescherming.

De cursus is voor jong en oud, voor iedereen met interesse voor de natuur en het landelijk gebied. Voor de cursus is geen bestaande kennis vereist. Wil je je verder verdiepen na deze basiscursus, dan hebben we een vervolgcursus (monitoring weidevogels) in ons aanbod.

Meer informatie: Wim Tijsen 088-0064481

Wo 18 april: Cursus meten van het broedsucces bij weidevogels, met name de grutto - locatie Purmerend

Bij de basiscursus leer je de verschillende boerenlandvogels herkennen en wat er nodig is om de nesten en hun jongen te beschermen. Bij deze cursus leer je te meten hoeveel broedparen er in slagen hun jongen vliegvlug te krijgen, met de nadruk op de grutto. Dit percentage - we noemen dit het Bruto Territoriaal Succes - wordt steeds belangrijker. Beschermen van nesten is goed, maar we willen ook graag weten of al dat werk nuttig is. Bij deze cursus leer je het gedrag dat iets zegt over eieren en/of jongen te interpreteren. Je leert hoe je een broedpaartelling uitvoert en het invoeren van de gegevens in de landelijke website. Dan kan het broedsucces en jongenoverleving van de grutto worden bepaald. Met deze gegevens kan het beheer van een gebied meteen of later bijgestuurd worden. Deze professioneel opgezette tellingen zijn vaak in samenwerking met een agrarisch collectief of een natuurorganisatie.

Opbouw van de cursus

Deze BTS-cursus bestaat uit twee theorie-avonden en twee praktijkochtenden. Met de kennis opgedaan tijdens de eerste theorie-avond en eerste praktijkochtend ga je aan de slag met een huiswerkopdracht voor de tweede ochtend. Je past daarbij de geleerde techniek toe, bij voorkeur in je eigen gebied. Vereiste voorkennis: de basiscursus weidevogelbescherming, het liefst aangevuld met kennis over het gedrag van weidevogels via de cursus QuickScan Beheer Monitoring. Of bewezen vergelijkbare opleiding en/of enkele jaren ervaring met monitoring van (weide)vogels. 

Datum 1ste theorie-avond: woensdag 18 april, 20.00 uur
Datum 2de  theorie-avond: maandag 23 mei, 20.00 uur
Locatie: Concordia, Koemarkt, Purmerend. Route
Praktijkochtenden: Deze twee nemen ongeveer 4 uur in beslag, de exacte praktijkdata zijn weersafhankelijk en de data bepalen we in overleg met de deelnemers. Aanmelden: Verplicht vanwege het reserveren van de cursusruimte.
Kosten: Gratis, de cursus maakt onderdeel uit van het project “Vrijwillige Weidevogelbescherming”, uitgevoerd door Landschap Noord-Holland en gefinancierd door de provincie Noord-Holland.
Meer informatie: Wim Tijsen 088-0064481.