Cursusaanbod 2017 voor vrijwilligers Weidevogelbescherming

Cursusaanbod 2017 voor vrijwilligers Weidevogelbescherming

Het nieuwe cursusprogramma voor 2018 staat vanaf begin januari op de website onder Cursusaanbod 2018 voor vrijwilligers weidevogelbescherming

 

Cursussen 2017

Cursus Landbewerking en Weidevogels met heerlijke lunch na afloop!
Vele vrijwilligers werken samen met de boeren aan weidevogelbescherming. De boer moet echter wel zijn bedrijf kunnen voeren. Daarvoor moet hij door het jaar heen een aantal bewerkingen op zijn land uitvoeren, ook tijdens het broedseizoen. Voor veel (nieuwe) vrijwilligers die zich willen inzetten voor het agrarisch natuurbeheer is dit vrij onbekend terrein. Hoe kun je vogels het beste beschermen in al die boerendrukte?De vrijwilligersraad van Water, Land & Dijken organiseert een praktijkles om meer duidelijkheid te krijgen over de activiteiten bij een modern agrarisch bedrijf in combinatie met weidevogelbescherming. U krijgt een rondleiding op een bedrijf en een presentatie met plaatjes en toelichting op de agrarische bewerkingen die plaatsvinden gedurende het weidevogelseizoen. Na de praktijkles heeft u inzicht in de voorjaarswerkzaamheden en bent u beter in staat om tijdens het weidevogelseizoen met de boer te overleggen. U kunt ook beter anticiperen op wat er gaat gebeuren in het veld, door bijvoorbeeld goed te kijken naar de grasgroei. En u weet het verschil tussen schudden en wiersen!

Na afloop van de cursus wordt voor een heerlijke lunch gezorgd.

Datum: zaterdag 23 september 2017
Tijd: 10:00 - 14:00 uur
Locatie: boerderij 'Het Vertrouwen', Verlengde Roemersdijk 6 te Akersloot (bij Wendy de Koning)

Aanmelden kan bij secretariaat@waterlandendijken.nl

De basiscursus weidevogelbescherming en de cursus Brutto Territoriaal Succes (BTS) telling wordt door Landschap Noord-Holland gegeven.

Basiscursus weidevogelbescherming

Voor nieuwe vrijwilligers bieden wij de basiscursus weidevogelbescherming aan, bestaande uit 2 avonden. Je kunt kiezen uit de locaties Heiloo of Purmerend.

De data in Heiloo zijn: Maandag 27 februari + maandag 6 maart 2017 + twee praktijkochtenden (data nog niet bekend). Graag aanmelden bij Landschap Noord-Holland.

De data in Purmerend zijn: Dinsdag 28 februari + dinsdag 7 maart 2017 + twee praktijkochtenden (data nog niet bekend). Graag aanmelden bij Landschap Noord-Holland.

Tijdens deze cursus maak je kennis met de meest voorkomende weidevogels en word je opgeleid tot echte weidevogelbeschermer. Je leert de kievit, grutto, scholekster en tureluur kennen en we leren je meer over het gedrag van deze soorten. De cursus is interactief met veel geluid- en filmmateriaal en leuke, aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

Aan het eind van de cursus weet je waarom kieviten kuiltjes graven, waarom scholeksters zich graag ophouden in een soos en waarom grutto’s graag op een hek zitten. Om deze fraaie soorten in ons landschap te behouden, dienen ze goed beschermd te worden. Door de gedragingen van de vogels te herkennen en te interpreteren kun je een steentje bijdragen aan deze noodzakelijke bescherming.

De cursus is voor jong en oud, voor iedereen met interesse voor de natuur en het landelijk gebied. Voor de cursus is geen bestaande kennis vereist. Wil je je verder verdiepen na deze basiscursus, dan hebben we een vervolgcursus (monitoring weidevogels) in ons aanbod.

Meer informatie: Wim Tijsen 088-0064481 of Anne Voorbergen 088-0064479.

Cursus Bruto Territoriaal Succes (BTS) tellingen

Deze cursus wordt in Heiloo en in Purmerend gegeven.

De data in Purmerend zijn dinsdag 11 april en dinsdag 16 mei 2017 plus twee praktijkochtenden, afhankelijk van het weer. Graag aanmelden bij Landschap Noord-Holland.

De data in Heiloo zijn dinsdag 18 april en dinsdag 23 mei 2017 plus twee praktijkochtenden, afhankelijk van het weer. Graag aanmelden bij Landschap Noord-Holland.

De cursus besteedt uitgebreid aandacht aan het gedrag van vooral grutto en tureluur, kievit en scholekster. 
Je leert het gedrag van weidevogels te vertalen naar territoria van de aanwezige vogels op gebiedsniveau. 

Je leert een methodiek van broedpaartellingen toe te passen en je leert de gegevens in te voeren in de landelijke database. Met deze gegevens kan o.a. het broedsucces van de grutto worden bepaald, waardoor de jongenoverleving berekend kan worden. Dit is een belangrijk hulpmiddel om het beheer, tijdens het broedseizoen of voor de komende jaren, te kunnen bijsturen.
 
De opgedane kennis tijdens de theorie-avonden, met o.a. een huiswerkopdracht over je eigen gebied of polder, en de geleerde techniek wordt toegepast in de praktijk tijdens twee veldochtenden. Dat doen we in kleine groepjes onder begeleiding van onze veldmedewerkers.

Door mee te doen aan deze professioneel opgezette tellingen van weidevogels, vaak in samenwerking met een agrarisch natuurbeheer collectief of een natuurorganisatie, draag je bij aan het meten van het broedsucces van de grutto en de kennis van weidevogels in Noord-Holland. Deze kennis wordt vervolgens ingezet om het beheer te verbeteren en de weidevogels beter te beschermen.

De cursus bestaat uit twee theorie-avonden en twee praktijkochtenden. Vereiste voorkennis: de kennis uit de basiscursus weidevogelbescherming, het liefst aangevuld met kennis over het gedrag van weidevogels via de cursus QuickScan Beheer Monitoring.

Meer informatie: Wim Tijsen 088-0064481 of Anne Voorbergen 088-0064479.