Als vrijwilliger aan de slag!

Als vrijwilliger aan de slag!

Vrijwilligers van Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland zetten zich in Nationaal Landschap Laag Holland gezamenlijk in voor het behoud van natuur en landschap. Bijzonder in dit oer-Hollandse landschap zijn waterrijke veenweiden, droogmakerijen, historische dorpen en steden. Het kenmerkt zich door rust, openheid en cultuurhistorie.

U kunt het hele jaar door actief meewerken aan de in standhouding van de kwaliteiten van dit gebied. Elk seizoen biedt mogelijkheden. Met name het weidevogelseizoen is een belangrijke tijd. De nesten én kuikens van de verschillende weidevogels worden beschermd door boeren en vrijwilligers.

Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning vanuit Water, Land & Dijken en Landschap NH. Er wordt gezorgd voor cursussen en informatieve avonden op het gebied van weidevogelbescherming, alarm-tellen of weidevogelgegevens invoeren in het landelijke computer systeem.

Aanmelden via info@waterlandendijken.nl