Agenda

Agenda

Cursus Landbewerking en Weidevogels met heerlijke lunch na afloop!
Vele vrijwilligers werken samen met de boeren aan weidevogelbescherming. De boer moet echter wel zijn bedrijf kunnen voeren. Daarvoor moet hij door het jaar heen een aantal bewerkingen op zijn land uitvoeren, ook tijdens het broedseizoen. Voor veel (nieuwe) vrijwilligers die zich willen inzetten voor het agrarisch natuurbeheer is dit vrij onbekend terrein. Hoe kun je vogels het beste beschermen in al die boerendrukte?De vrijwilligersraad van Water, Land & Dijken organiseert een praktijkles om meer duidelijkheid te krijgen over de activiteiten bij een modern agrarisch bedrijf in combinatie met weidevogelbescherming. U krijgt een rondleiding op een bedrijf en een presentatie met plaatjes en toelichting op de agrarische bewerkingen die plaatsvinden gedurende het weidevogelseizoen. Na de praktijkles heeft u inzicht in de voorjaarswerkzaamheden en bent u beter in staat om tijdens het weidevogelseizoen met de boer te overleggen. U kunt ook beter anticiperen op wat er gaat gebeuren in het veld, door bijvoorbeeld goed te kijken naar de grasgroei. En u weet het verschil tussen schudden en wiersen!

Datum: zaterdag 23 september 2017
Tijd: 10:00 - 14:00 uur
Locatie: boerderij 'Het Vertrouwen', Verlengde Roemersdijk 6 te Akersloot (bij Wendy de Koning)

U kunt zich al aanmelden secretariaat@waterlandendijken.nl voor deze cursus!

 Basiscursus weidevogelbescherming in Purmerend:  28 februari en 7 maart 2017

Basiscursus weidevogelbescherming in Heiloo: 27 februari en  6 maart 2017

Startavond weidevogelseizoen donderdag 16 maart 2017
in de Rijper Eilanden in de Rijp.

Cursus Brutto Territoriaal Succes in Purmerend:
1e theorieles dinsdag 11 april, 20.00 uur
2e theorieles dinsdag 16 mei, 20.00 uur
+ twee praktijkochtenden (data nog niet bekend)

Cursus Brutto Territoriaal Succes in Heiloo:
1e theorieles dinsdag 18 april a.s. 20.00 uur
2e theorieles dinsdag 23 mei 20.00 uur
+ twee praktijkochtenden (data nog niet bekend)