Vacatures

Vacatures

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken is een collectief van boeren, vrijwilligers en burgers die samen het landschap behouden en beheren.

De activiteiten op hoofdlijnen zijn gebiedsregie m.b.t. natuur- en landschapsbeheer, bevorderen plattelandsrecreatie en boerderijeducatie, innovatieve projecten en gebiedsprocessen.

Uitgangspunt daarbij is een rendabele landbouw als drager van het alom gewaardeerde cultuurlandschap. Water, Land & Dijken zet zich in voor behoud van de biodiversiteit (flora en fauna), vergroting van de toegankelijkheid van het gebied, educatie en participatie van burgers.

Om dit te realiseren werkt Water, Land & Dijken met een professioneel team vanuit Purmerend.

Wij zoeken, in verband met uitbreiding en vervanging per 1 november 2017 een

Junior Projectleider / Veldcoördinator

Functieomschrijving
De functie wordt ingevuld door 1 persoon en is zeer breed. Buiten het weidevogelseizoen om worden er projectmatige werkzaamheden uitgevoerd op kantoor. In deze functie ondersteun je de projectleider agrarisch natuurbeheer. Daarnaast fungeer je als eerste aanspreekpunt van de boeren en begeleid je hen bij beheercontracten, regelingen, subsidieaanvragen en het invullen van formulieren.

Tijdens het weidevogelseizoen begeleid je, als veldcoördinator, de boeren bij de uitvoering van hun beheer. Het is van groot belang dat de veldcoördinator het vertrouwen van de achterban heeft, affiniteit heeft met Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en plattelandsontwikkeling, dat je in staat bent het ANLb belang naar buiten toe uit te dragen en in staat bent om bruggen te slaan tussen de verschillende partijen in de gebiedscoalitie.

Je moet bovendien voldoende afstand kunnen nemen tot het privé belang van de individuele boeren/deelnemers en onafhankelijk van die belangen besluiten kunnen nemen, ook als dat besluiten zijn die weerstand kunnen oproepen.

 Functie-eisen

Een Junior Projectleider / Veldcoördinator:

 • Is in het bezit van een relevante HBO opleiding;
 • Kent het reilen en zeilen van de agrarische sector;
 • Kan zelfstandig werken, is initiatiefrijk en kan goed organiseren;
 • Is nauwkeuring en efficiënt en heeft dienstverlening en service in de vingers;
 • Is in staat goed te communiceren met agrariërs, vrijwilligers en overige lokale gebiedspartijen;
 • Kan pakketvoorwaarden van beheerpakketten uitleggen en deze (ecologisch) onderbouwen aan boeren / deelnemers;
 • Heeft ecologische kennis van weidevogels en flora om de beheerstrategie voor het gebied samen te stellen aansluitend op de doelen voor het gebied (en rekening houdend met agrarische bedrijfsvoering);
 • Kan contacten onderhouden met bedrijven en vrijwilligers over de inzet van vrijwilligers;
 • Is in staat om het monitoringsprogramma in het werkgebied te begeleiden en kan hieraan conclusies verbinden;
 • Is minimaal 4 dagen per week beschikbaar gedurende de periode van 1 mei tot 15 juni;
 • Heeft geen mogelijkheid tot opnemen vakantie in de periode van 1 mei tot 1 juli;
 • Is in het bezit van rijbewijs B en heeft een auto tot de beschikking.

 
Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een uitdagende functie voor gemiddeld 32 uur in de week met marktconform salaris.
Eventueel is het, in overleg, mogelijk om minder uren per week te werken.
Tijdens het weidevogelseizoen kan het voorkomen dat er meer uren moeten worden gewerkt welke voor en na het seizoen kunnen worden gecompenseerd.

 Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd van één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid en voldoende projecten.

 Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl of 0299-437463. U kunt uw sollicitatie richten aan secretariaat@waterlandendijken.nl.

 Openstelling vacature tot 18 september a.s.

 Acquisitie wordt naar aanleiding van deze vacature niet op prijs gesteld.