Over ons

Over ons

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) is een collectief van boeren, vrijwilliger en burgers die samen het landschap behouden en beheren. Het werkgebied beslaat een groot deel van het Nationaal Landschap Laag Holland en Noord-Kennemerland (zie kaart)

De activiteiten op hoofdlijnen zijn gebiedsregie m.b.t. natuur- en landschapsbeheer, bevorderen plattelandsrecreatie en boerderijeducatie, innovatieve projecten, gebiedsprocessen.

Uitgangspunt daarbij is een rendabele landbouw als drager van het alom gewaardeerde cultuurlandschap. De agrarische natuurvereniging zet zich in voor behoud van de biodiversiteit (flora en fauna), vergroting van de toegankelijkheid van het gebied, educatie en participatie van burgers.

 Kerncijfers van Water, Land & Dijken:

- Werkgebied van 50.000 ha.

- ± 650 leden (± 500 agrariërs en ± 150 burgers)

- Samen met Landschap Noord-Holland 650 vrijwilligers voor o.a. weidevogelbescherming

- Op bureau omgerekend 6,5 voltijd banen

- Jaarlijkse omzet (contracten/projectgelden) € 4,5 miljoen