Agrarisch lid worden?

Agrarisch lid worden?

Wanneer u deelneemt aan het Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer (ANLb) bent u verplicht om lid te worden van de Vereniging Water, Land & Dijken. U valt dan onder de categorie A.

Wanneer u niet deelneemt aan het ANLb maar wel graag deelneemt aan de eigen projecten van Water, Land & Dijken kunt u ook lid worden; u valt dan onder catogorie B.

Wilt u de missie van Water, Land & Dijken steunen en u bent particulier dan kunt u voor een kleiner bedrag lid worden, u valt dan onder categorie S.

Om lid te worden kunt u bellen met het secretaraat, telefoon: 0299- 437 463.

Bij een lidmaatschap voor categorie A of B bedraagt de contributie 100,- euro per kalenderjaar.

Bij een lidmaatschap voor categorie S bedraagt de contributie 20,- per kalenderjaar.

Bij het lidmaatschap gelden de voorwaarden zoals vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze kunt u vinden onder het kopje Missie en Visie.

Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar. U kunt schriftelijk opzeggen een maand voor het einde van het jaar. Indien u niet een maand voor het einde van het jaar schriftelijk opzegt bent u verplicht de contributie voor de daaropvolgende termijn te betalen.