Samen werken aan schoon water

Samen werken aan schoon water

In 2014 en 2015 is er een samenwerkingsproject geweest tussen Water, Land & Dijken en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) genaamd 'Samen werken aan schoon water'. Dit als opmaat naar het nieuwe agrarisch natuurbeheer stelsel vanaf 2016 waar agrarisch waterbeheer onderdeel van is. In Laag Holland en West-Friesland werkten boeren mee door het uitvoeren van aangepast beheer waardoor ze een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Onder het project 'Samen werken aan schoon water' voerden de boeren de volgende groenblauwe diensten uit:

-aanleg van natuurvriendelijke oevers

-inzaaien en beheren van akkerranden

-natuurvriendelijk oever- en slootbeheer

-voorkomen van erfafspoeling

-ontwikkeling in verwerking van maaisel en humest

Het tweejarige project had een experimenteel karakter. Er is al veel geleerd, kennis uitgewisseld en ervaring opgedaan wat meegenomen is in de opzet van agrarisch waterbeheer onder het nieuwe natuurbeheer stelsel vanaf 2016. Meer informatie over agrarsich waterbeheer WLD 2016.

Contactpersoon bij Water, Land & Dijken voor groenblauwe diensten is projectleider Annemarie Koelemeijer, 0299-437463 of a.koelemeijer@waterlandendijken.nl)