Ruimte voor groei door minder slootonderhoud

Ruimte voor groei door minder slootonderhoud

ANV Hollands Noorden en ANV Water, Land & Dijken zijn gevraagd door HHNK om deelnemers te zoeken voor het pilotproject ‘Ruimte voor groei’ en dit project ook te begeleiden. HHNK wil samen met agrariërs en de ANV’s ervaring opdoen met het minder maaien van de oever- en watervegetaties.

Bij sloten met voldoende overbreedte wordt bij deze pilot, minder of niet gemaaid in 2016/2017 en 2018. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van oever- en watervegetaties. Het zal ook bijdragen aan schoon water en de ontwikkeling van de biodiversiteit. Groene, begroeide oevers bieden ruimte aan veel soorten planten, insecten en vissen. Daarnaast levert een begroeide oever een natuurlijke bescherming tegen afkalving en uitspoeling van voedingsstoffen van het land naar het water. Het probleem van oeverafkalving kan door het laten staan van de beplanting worden verholpen. Daarnaast bespaart het niet-maaien van sloten tijd en geld.

In 2016 is gestart met dit experiment om de leden meer ervaring te laten krijgen met het niet of minder schouwen van de sloten. De deelnemende leden zullen hun waterlopen, voor zover toegestaan, voor 2 jaar minder of geheel uit de schouw laten. Na 2 jaar staat het hen vrij om hier al of niet meer door te gaan. 

Het doel is om door middel van het formeren van studieclubs van agrariërs die minder hun sloten en slootkanten maaien, gezamenlijk ervaring opdoen van de voor- en nadelen van het minder maaien van de sloten. Deze ervaring wordt na de pilot gebruikt om over het project ‘Ruimte voor groei’ te communiceren.

Het resultaat: inzicht in voor- en nadelen van het minder tot niet maaien van sloten en slootkanten.

Op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier kunt u bij "Ruimte voor Groei" zien of uw sloot overbreedte heeft: HHNK/Ruimtevoorgroei

Heeft u een sloot met overbreedte en/of wilt aansluiten bij de studieclub dan kunt u contact opnemen met Annemarie Koelemeijer, bereikbaar op 0299-437463 of via mail a.koelemeijer@waterlandendijken.nl