Particulier Natuurbeheer

Particulier Natuurbeheer

Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie hiervoor via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Op het Portaal Natuur en Landschap vindt u alle informatie over SNL, www.portaalnatuurenlandschap.nl

Doel van SNL-N

Het doel van SNL Natuur (SNL-N) is een toename van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap.  Met het afsluiten van SNL-N wordt nieuwe natuur gerealiseerd. Hiermee worden de mogelijkheden voor grondaankopen ten behoeve van natuur geboden, de doelstelling van percelen omgevormd van landbouw naar natuur. De percelen worden getaxeerd, men krijgt een percentage van de taxatiewaarde belasting vrij uitgekeerd (over de hoogte van het percentage kunt u contact opnemen met Martine Bijman). Tevens ontvangt men een vergoeding voor inrichting ten bate van het doel en na de inrichting een vergoeding voor beheer.

Subsidies worden op vrijwillige basis aangevraagd.

Binnen SNL-N kunnen verschillende pakketten worden afgesloten, tarieven voor pakketten: http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Bijlage-Openstellingsbesluit-SNL-2015-tarieven-2015-versie-3-0.pdf

Of uw percelen in aanmerking komen voor SNL-N kunt u zien in het natuurbeheerplan 2015.

Individuele beheerders kunnen zich aansluiten bij WLD en krijgen op die manier een groepscertificaat.

Kwaliteitswaarborg

Om betrouwbare partner te zijn, hebben we de intentie om in 2016 een natuurcollectief op te richten in samenwerking met stichting Part-ner, een organisatie voor certificering particulier natuurbeheer.

Waarom SNLN via Water, Land & Dijken?

Het voordeel van aansluiten bij WLD is de kennis die bij ons aanwezig is over natuurbeheer. Daarnaast maakt men gebruik van het netwerk van natuurboeren. Er worden activiteiten georganiseerd en cursussen gegeven die de natuurkennis vergroten. Tevens bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan studieclubs waarbij men van elkaar leren kan.

Tevens vult WLD het kwaliteitshandboek in voor de beheerders en houdt toezicht op de administratie die bijgehouden moet worden.

Wilt u meer informatie over natuurbeheer, neem dan contact op met projectleider Martine Bijman, 0299-437463 of m.bijman@waterlandendijken.nl.

 

 

Particulier Natuurbeheer
Particulier Natuurbeheer
Particulier Natuurbeheer