Natura 2000

Natura 2000

De natuur beleven, gebruiken en beschermen

Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Waarom Natura 2000?

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren snel achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds eenvormiger wordt.

Algemene informatie Natura 2000

In Laag Holland zijn meerdere Natura-2000 gebieden:

Zeevang
Eilandspolder
Polder Westzaan
Wormer-Jisperveld
Kalverpolder
Ilperveld
Varkensland
Oostzanerveld
Twiske

Meer informatie over de status aanwijzingsbesluiten en beheerplannen Natura-2000 gebieden Laag Holland