Humest

Humest

In Waterland ontvangen enkele boeren maaisel van bermen, dijken en sloten om het op hun bedrijf te verwerken tot humest. Humest is een alternatief voor ruige mest of stalstrooisel voor in de potstal. Ieder bedrijf heeft zijn eigen manier van composteren, afhankelijk van de bedrijfsvoering. Zo maken sommige boeren gebruik van een humestplaat en zetten grote hoeveelheden om. Voordeel dat boeren dit maaisel verwerken is onder andere de kleine afstanden voor transport.

Omdat humest ook over het land wordt uitgereden als ruige mest levert dat een bijdrage aan een goed bodemleven. De leveranciers van deze groene dienst zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Edam-Volendam en gemeente Purmerend.