Berm- en dijkbeheer

Berm- en dijkbeheer

Agrarische leden van Water. Land & Dijken hebben zesentwintig bermen en dijken van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Stadsdeel Noord in ecologisch beheer.

Zij maaien de berm twee keer per jaar en voeren het materiaal af zodat de bodem verschraalt. Schapen begrazen de dijken. Het ecologisch beheer zorgt voor bloemrijke bermen waarvan wandelaars en fietsers kunnen genieten.

In de bermen komen diverse soorten planten voor. Bovendien verblijven er insecten en vlinders.

Water, Land & Dijken verzorgt de administratie en is aanspreekpunt voor het Hoogheemraadschap en de agrariërs.