Melden rietbeheer

Melden rietbeheer

Doet u mee met het pakket ‘rietzoom en/of rietperceel’ onder het contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), dan dient u hier de uitgevoerde riet maaien binnen een werkweek te melden voor de uitbetaling van de vergoeding. Belangrijk daarvoor is dat wij weten waar, wanneer en hoeveel u gemaaid heeft.

Riet maaien mag vanaf 1 oktober tot 1 maart. U mag jaarlijks 10-100% maaien, echter niet elk jaar al het riet wegmaaien heeft ecologisch gezien de voorkeur. Uw veld coördinator kan u helpen om een meerjarig riet maaiplan te maken. Snoei- en maaiafval moet worden verwijderd.

Let op vreetschade en vertrapping van de rietzoom

Het afrasteren is niet meer verplicht want brede rietkragen hebben ons inziens niet veel te lijden van vee wat ernaast loopt. Een paar stappen erin en wat aanvreten is geen probleem. Wanneer een smalle rietkraag veel betreden wordt of veel aangevreten is het wel verstandig om deze uit te rasteren wat wij dan ook aanraden. WLD biedt hiervoor een vergoeding aan van 0,50 eurocent per strekkende meter. Houd dit per rietzoom bij en geef het door aan uw veldcoördinator, dan wordt het meegenomen in de uitbetaling van beheerjaar 2017. 

Hoe melden?

Wanneer u een rietzoom gemaaid heeft dient u dit binnen een week te melden via deze meldingspagina. Op uw ANLb overeenkomst staan de rietzomen op een kaartje aangegeven met daarbij een beheereenheid nummer. Zoek op deze kaart de rietzoom op die u gemaaid heeft en zoek het behorende beheereenheid nummer op.

Zet het beheereenheid nummer dat in de rietzoom staat in onderstaand invulveld (één beheereenheid per veld)

Heeft u de gehele oppervlakte van de beheereenheid gemaaid? Klik dan op ‘JA’

Heeft u een deel van de beheereenheid gemaaid? Klik dan op 'NEE'  en vul daarna het realistische percentage van de oppervlakte in dat gemaaid is.

Vul ook de datum in waarop u heeft gemaaid, de melding moet binnen een week worden gedaan. 

Beheereenheid 1*:
Hele BE gemaaid:

%


Beheereenheid 2:
Hele BE gemaaid:

%


Beheereenheid 3:
Hele BE gemaaid:

%


Beheereenheid 4:
Hele BE gemaaid:

%


Beheereenheid 5:
Hele BE gemaaid:

%


Wilt u meer dan 5 beheereenheden melden? Verzend dit eerste formulier en vul daarna een volgende in.

Datum van melding: 24-01-2018