Melden gebruik baggerpomp

Melden gebruik baggerpomp

Doet u mee met het pakket ‘Baggeren met de baggerpomp’ onder het contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), dan dient u hier de uitgevoerde baggerwerkzaamheden binnen drie werkdagen te melden voor de uitbetaling van de vergoeding. Belangrijk daarvoor is dat wij weten waar, wanneer en hoeveel u gebaggerd heeft. WLD adviseert om waar mogelijk de beheereenheid (BE) voor 100% te baggeren.

In de Baggerkaarten 2016 die naar u toe zijn gestuurd kunt u goed zien waar uw BE precies ligt; de BE's zijn met een kleur van elkaar te onderscheiden. Kijk onder het formulier voor een uitgebreide toelichting.

Beheereenheid 1*:
Hele BE gebaggerd:Beheereenheid 2:
Hele BE gebaggerd:Beheereenheid 3:
Hele BE gebaggerd:Beheereenheid 4:
Hele BE gebaggerd:Beheereenheid 5:
Hele BE gebaggerd:Wilt u meer dan 5 percelen melden? Verzend dit eerste formulier en vul daarna een volgende in.

Datum van melding: 24-01-2018

Hoe melden?

Vanuit de baggerregeling van voorgaande jaren bent u wellicht gewend om op een kaartje in te tekenen waar u gebaggerd heeft. Dat hoeft nu niet meer, u geeft op deze pagina per beheereenheid (BE) aan wanneer, waar en hoeveel u gebaggerd heeft. Dat gaat als volgt:

  • U heeft de baggerkaart 2016 per post ontvangen. Hierop staan de te baggeren sloten aangegeven met een beheereenheid nummer in de sloot. Let op, een losse sloot kan een eigen beheereenheid nummer hebben of het kan ook zijn dat meerdere sloten samen één beheereenheid nummer hebben. Om dit voor u op de kaart makkelijker zichtbaar te maken zijn de sloten die onder een beheereenheid nummer vallen in kleur aangegeven
  • Zoek op de baggerkaart de sloot/sloten op waar u gebaggerd heeft en zoek het behorende beheereenheid nummer op
  • Zet het beheereenheid nummer dat in de sloot staat in onderstaand invulveld (één beheereenheid per veld)
  • Heeft u de gehele beheereenheid gebaggerd? Klik dan balletje 'Ja' aan achter de vraag 'Hele BE gebaggerd?'.
  • Heeft u een deel van de beheereenheid gebaggerd? Klik dan balletje 'Nee' in, u kunt dan het aantal strekkende meters invullen dat u van de bijhorende sloot of blok sloten gebaggerd heeft
  • denk aan de datum waarop u heeft gebaggerd met de baggerpomp, de melding moet binnen 1 week

 

Komt u er niet uit of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met kantoor op tel.nr. 0299-437463.

Let op: melding moet binnen 1 week na het baggeren