Melden beheer natuurvriendelijke oever

Melden beheer natuurvriendelijke oever

Doet u mee met het pakket ‘beheer natuurvriendelijke oever’ onder het contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), dan dient u hier het uitgevoerde maaien/schonen van de oever binnen 1 week te melden voor de uitbetaling van de vergoeding. Belangrijk daarvoor is dat wij weten waar en wanneer u geschoond/gemaaid heeft.

Nog even de beheereisen op een rijtje

  • De oever wordt van 15 juli tot 1 maart van het volgende jaar 100% gemaaid.
  • Er mogen geen meststoffen in de oever gebruikt worden.
  • Snoei- en maaiafval wordt verwijderd.
  • Chemische onkruidbestrijding is op maximaal 10% van het oppervlakte toegestaan voor bestrijding van onkruidhaarden van Akkerdistel, Ridderzuring, Jacobskruiskruid en Brandnetel.
  • Begrazing niet toegestaan op de optie natuurvriendelijke oever zonder schapenbegrazing.

Hoe melden?

De melding moet binnen 1 week. U heeft bij uw ANLb contract een kaartje gehad met daarop de ligging van de natuurvriendelijke oevers met een beheereenheid code erbij. 

  • zoek op deze kaart de natuurvriendelijke oever(s) op die u gemaaid heeft en zoek het behorende beheereenheid nummer op
  • zet het beheereenheid nummer in onderstaand invulveld (één beheereenheid per veld)
  • vul de datum in waarop u de natuurvriendelijke oever heeft gemaaid
  • alles ingevuld? Klik op 'verzenden'.
Beheereenheid 1*:
Hele BE gemaaid:

%


Beheereenheid 2:
Hele BE gemaaid:

%


Beheereenheid 3:
Hele BE gemaaid:

%


Beheereenheid 4:
Hele BE gemaaid:

%


Beheereenheid 5:
Hele BE gemaaid:

%


Wilt u meer dan 5 beheereenheden melden? Verzend dit eerste formulier en vul daarna een volgende in.

Datum van melding: 19-08-2018