Formulier 'Uitrijden ruige mest' SNL A

Formulier 'Uitrijden ruige mest' SNL A

Vanaf 1 februari kunt u, wanneer u deelneemt aan het Susbsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch, SNL A, hier uw ruige mest melding invullen. De gevraagde Id nummers van uw percelen vindt u in de Toolkit (2016). Na verzending van uw opgave ontvangt u per mail een bevestiging! Bewaar deze bevestiging goed.

Hier vindt u de brief voor leden over de procedure ruige mest melding 2016 voor leden plus de instructie om de Id nummers van uw percelen op te zoeken.

Hier vindt u de brief voor niet leden over de procedure ruige mest melding 2016 plus de instructie om de Id nummers van uw percelen op te zoeken.

Bent u lid van Water, Land & Dijken (WLD) dan kunt u ruige mest uitrijden tegen een vergoeding op land met een maaidatum en/of voorweiden en/of legselbeheer. Bent u géén lid van WLD dan kunt u alleen ruige mest uitrijden tegen een vergoeding op land met een maaidatum en/of voorweiden.

Wij verzoeken u om alle gegevens in te vullen, zo kunnen we uw melding op de juiste wijze beoordelen en vewerken.

Heeft u na het lezen van de instructie nog vragen of opmerkingen neem dan contact op met kantoor: 0299-437 463.

Aanvullling:

Voor informatie van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) over wettelijke uitrijdperiode voor ruige mest en drijfmest op grasland en bouwland kijkt u op de website van RVO.

U kunt ruige mest uitrijden tegen een vergoeding t/m 31 augustus. Zorg dat u dit spoedig meldt in verband met het verwerken van de gegevens.

Perceel 1*:

Perceel 2*:

Perceel 3*:

Perceel 4*:

Perceel 5*:

Wilt u meer dan 5 percelen melden? Verzend dit eerste formulier en vul daarna een volgende in.

Datum van melding: 19-08-2018

Dank voor uw melding!