Formulier Uitrijden ruige mest ANLb

Formulier Uitrijden ruige mest ANLb

De uitgebreide toelichting en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding vindt u helemaal onderaan dit formulier.

Let er op dat u binnen 1 week uw melding doet.

Perceel 1*:Perceel 2:Perceel 3:Perceel 4:Perceel 5:Wilt u meer dan 5 percelen melden? Verzend dit eerste formulier en vul daarna een volgende in.

Datum van melding: 19-08-2018

Dank voor uw melding!

Toelichting bij dit formulier

U heeft een contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Indien u in het bezit bent van ruige mest dan mag u vanaf 1 februari a.s. ruige mest uitrijden op uw percelen (drijfmest mag pas worden uitgereden vanaf 15 februari).

Er wordt een vergoeding gegeven voor het uitrijden van ruige mest op percelen met de volgende pakketten:

  • Grasland met rustperiode (hieronder valt ook het pakket grasland met voorweiden);
  • Kruidenrijk grasland;
  • Extensief beweid grasland;
  • Parel

Let op: binnen 1 week meldt u de percelen waarop u hebt uitgereden digitaal via de website van WLD,  in de brief staat vermeld dat u binnen 2 weken dient te melden, dit is de wettelijke termijn. Om er zeker van te zijn dat u melding op tijd wordt verwerkt verzoeken wij binnen 3 werkdagen te melden.

Alle leden met het pakket ruige mest hebben een email gehad met de volledige voorwaarden.
In de bijlage bij de brief vindt u de procedure voor het aanmelden ruige mest.

U kunt ruige mest uitrijden tegen een vergoeding t/m 31 augustus. Zorg dat u dit spoedig meldt in verband met het verwerken van de gegevens.

Heeft u een parel; dan gelden dezelfde voorwaarden als voor het ANLb, voor beiden geldt dat er geen vergoeding is voor ruige mest op het pakket legselbeheer.

LET OP: het BE nummer is het nummer van het pakket, bijvoorbeeld pakket Kruidenrijk grasland. Dit nummer kunt u vinden in uw beheerovereenkomst ANLb. 

PS: wanneer u geen Kamer van Koophandelnummer heeft dan bent u ingeschreven bij de RVO en bij het ANLb met uw BSN nummer; dan vult u dat in.