Agrarisch lid worden

Agrarisch lid worden

De verschillende lidmaatschappen

  • Wanneer u deelneemt aan het Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer (ANLb) vanaf 2016 bent u verplicht om lid te worden van de Vereniging Water, Land & Dijken. U valt dan onder de categorie A.
  • Wanneer u niet deelneemt aan het ANLb maar wel graag deelneemt aan de eigen projecten van Water, Land & Dijken kunt u ook lid worden; u valt dan onder catogorie B.
  • Wilt u de missie van Water, Land & Dijken steunen en u bent particulier dan kunt u voor een kleiner bedrag lid worden, u valt dan onder categorie S.

Hoe kunt u lid worden en wat kost het?

  • Om lid te worden kunt u bellen met het secretaraat, telefoon: 0299- 437 463.
  • Bij een lidmaatschap voor categorie A of B bedraagt de contributie 100 euro per kalenderjaar.
  • Bij een lidmaatschap voor categorie S bedraagt de contributie 20 euro per kalenderjaar.

Voorwaarden voor het lidmaatschap

Bij het lidmaatschap gelden de voorwaarden zoals vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze kunt u vinden onder het kopje Missie en Visie.

Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar. U kunt schriftelijk opzeggen een maand voor het einde van het jaar. Indien u niet een maand voor het einde van het jaar schriftelijk opzegt bent u verplicht de contributie voor de daaropvolgende termijn te betalen.

Cursus Agrarisch Natuurbeheer

Wanneer u lid wordt in de categorie A,  is het een vereiste om de cursus Agrarisch Natuurbeheer (ANB) te volgen. Voor leden die lid worden in de categorie B is de cursus niet verplicht, maar het wordt  aangeraden deze cursus te volgen.

De cursus bestaat uit drie dagdelen  en wordt in principe 1 keer per jaar gegeven door Water, Land & Dijken. 

Wanneer alle drie de onderdelen gevolgd zijn, ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname aan de cursus ANB. Tijdens de cursus krijgt u een beeld waar Water, Land & Dijken zich mee bezighoudt en zich voor inzet. De ecologie van weidevogels wordt besproken en er wordt ingegaan op het voor weidevogels gewenste beheer en de beheerpakketten. Tevens beschikt u na afloop over kennis van schoon water en over sloot- en oeverbeheer.

Leden ouder dan 65 jaar of leden met minder land dan 5 ha zijn niet verplicht de cursus te volgen, maar zijn uiteraard van harte welkom! Leden met alleen een contract 'akkerranden' zijn niet verplicht de gehele cursus te volgen, maar naar keuze twee delen van de cursus.

Het bestuur van Water, Land & Dijken kan bepalen dat een lid in de categorie A bij het niet volgen van de cursus Agrarisch Natuurbeheer, geen uitbetaling van de contracten krijgt.

Heeft u vragen over de cursus ANB? Neem contact op met het secretariaat, telefoon: 0299-437463, of secretariaat@waterlandendijken.nl