Wat is verbrede landbouw?

Wat is verbrede landbouw?

Verbrede landbouw (ook wel multifunctionele landbouw) is een vorm van landbouwbedrijfsvoering waarin nevenactiviteiten op de boerderij een grote rol spelen. Het verbindt de maatschappij met het platteland, die op zoek is naar rust, ruimte en plattelandsbeleving. Het verbindt ook agrarische ondernemers met de maatschappij, boer en burger ontmoeten elkaar.

Ook draagt deze vorm van landbouw bij aan het leefbaar houden van het platteland door meer en nieuwe (economische) activiteit in het buitengebied te brengen. Tot de multifunctionele landbouw behoren agrarische bedrijven die naast hun veehouderij-, akkerbouw- of tuinbouwbedrijf andere activiteiten uitoefenen, gekoppeld aan het primaire landbouwbedrijf. Deze activiteiten zijn

  • Zorglandbouw
  • Recreatie
  • Agrarische kinderopvang
  • Boerderijeducatie
  • agrarisch natuur- en landschapsbeheer
  • Productie en/of verkoop van streekproducten

Ontwikkeling

De laatste 10 jaar is de economische en maatschappelijke impact van de verbrede landbouw snel toegenomen. Ook in Laag Holland doen steeds meer agrarische bedrijven aan verbreding. Water, Land & Dijken volgt deze ontwikkeling en stimuleert en ondersteund agrariërs die willen verbreden. Dit voor met name de activiteiten plattelandsrecreatie, boerderijeducatie en voedsel.

Meer informatie over verbrede landbouw