Wandelen over boerenland

Wandelen over boerenland

WLD stimuleert het openstellen van boerenland voor recreanten, voor o.a. de mooie boerenlandpaden. In samenwerking met Recreatie Noord-Holland onwikkelt WLD plannen voor nieuwe boerenlandpaden, gaat met agrariers en gemeenten rond de tafel, om vervolgens de wandelpaden te realiseren.

Natuurlijk wel met bepaalde voorwaarden als rekening houdend met het broedseizoen van de weidevogels, geen honden in het weiland enz. De deelnemende agrariërs zijn nog steeds enthousiast over de wandelpaden die door hun land lopen. 

Kijk voor verschillende wandelroutes op de website van Recreatie Noord-Holland.

Geinteresseerde agrariers kunnen contact opnemen met Els Wennekers via e.wennekers@waterlandendijken.nl of 0299-437463.