Met de klas naar de boerderij

Met de klas naar de boerderij

Water, Land & Dijken is projectorganisatie van diverse boerderijeducatieprojecten en zorgt voor het projectmanagement, communicatie, financiële administratie en fondsenwerving voor:

Boerderijeducatie Amsterdam - voor Amsterdamse basisscholen, zie www.boerderijeducatie-amsterdam.nl

Boerderijeducatie Laag Holland - voor basisscholen op het platteland maar ook in de omringende steden Purmerend, Zaandam en Alkmaar, zie www.klaszoektboerderij.nl

Natuur & milieueducatie Water/Land - voor basisscholen op het platteland Meer informatie over natuur & milieu educatie Laag Holland.

Waarom met de klas naar de boerderij?

 

  • Waar komt een pak melk vandaan?
  • Hoe leven de dieren op een boerderij?
  • Wat voor werk doet de boer?
  • Welke planten en dieren leven in de weilanden en sloten?

Er valt een hele wereld te ontdekken voor kinderen op de boerderij! Een bezoek aan de boerderij is een ervaring om nooit te vergeten en een prachtige aanvulling op de lessen in de klas.

Boerderijeducatie heeft tot doel om kinderen van de basisscholen een dag mee te laten werken op een boerderij. Hierdoor kunnen zij de relatie leggen tussen dat boerenwerk en het dagelijkse eten op hun bord. Het geeft kinderen een reëel beeld  van de oorsprong van voedsel, de landbouw, de natuur en hun omgeving.

Beleving

Binnen boerderijeducatie staat de beleving centraal. Deze beleving is het fundament waarop de meer cognitieve educatie kan landen. Dit noemt men ‘belevend leren’.

Diversiteit in boerderijeducatie projecten en lesmethodiek

De lesmethodiek op de boerderij en de thema's erin verweven groeit mee en ontwikkeld zich continue. De gecertificeerde boeren spelen hier ook op in, in samenspraak met de scholen. De diverse projecten zijn verspreid door het gebied Laag Holland en overlappen elkaar nadrukkelijk niet.

Contactpersoon bij Water, Land & Dijken voor boerderijeducatie is projectleider Annemarie Koelemeijer, 0299-437463 of a.koelemeijer@waterlandendijken.nl)