Gerben van Diepen

Gerben van Diepen

Agrarisch natuurbeheer: 20 hectare legselbeheer, 2 hectare rustperiode, ruige mest en last minute-beheer.

 

Gerben was eerst huiverig voor het uitgesteld maaibeheer, maar met de aangepaste bemesting valt het resultaat hem ontzettend mee. ''Het product is nog goed inzetbaar bij veel weidegras en droge koeien.''

 

Gerben kiest voor een melkproductie die past bij de omstandigheden. ''We zijn zelfvoorzienend qua ruwvoer en proberen zo goed mogelijk te beweiden.''

 

Neveninkomsten: bestuurswerk, freelance advisering en zonnepanelen op staldak.

 Gerben vindt de nevenactiviteiten een welkome afwisseling. ''Het is leuk om te doen en het stimuleert me om ook na te denken over dingen buiten het eigen bedrijf.''

 

Gerben volgde de Hogere Landbouwschool in Dronten. ''Toen ik van school kwam heb ik vijf jaar op een accountantskantoor gewerkt en zeven jaar bij een bank. Ik weet dus ook hoe het is om buiten de boerderij aan de slag te gaan.''

 

Gerben melkt zeven dagen in de week zelf. Hij ziet dan niet als intensief. ''Eerder ontspannend. Boer zijn is het mooiste vak dat er is.'' Zijn vader Jaap helpt nog veel mee uit liefhebberij en in het weekend springt een jongen uit het dorp bij.

 

Als Gerben in het voorjaar over het land rijdt, is hij voortdurend gespitst op vogels. ''Dat zit er gewoon in. Ik geniet daar van en wil ze mijden met de machines.''

 

Op de percelen van Gerben broeden de kievit, grutto, tureluur, scholekster, graspieper en gele kwikstaart.

 

''Weidevogels zijn vreselijk honkvast. Een kievit is hier wel eens vier jaar achtereen op hoogstens twee meter afstand van zijn vorige plek weer komen nestelen.''

 

Gerben hoopt dat over vijf jaar de stijgende trend in de weidevogelpopulatie is doorgezet. ''Daarnaast hoop ik zelf uiteraard gezond te blijven en het bedrijf op dezelfde voet voort te zetten, daarbij scherp lettend op kostprijsbeheersing.''

Terug naar het overzicht