Dirk Osinga

Dirk Osinga

Dirk studeert biologie en zoekt daarna meer richting natuur en gezondheid. Het wordt een biologische tuinderij in zijn geboortestreek West-Friesland. Zeven jaar later verhuist hij naar Schoorl om daar met enkele andere firmanten een gemengd bedrijf verder te ontwikkelen. Inmiddels bestaat de onderneming uit zeven vennoten. Dirk is met name verantwoordelijk voor de natuurontwikkeling en de samenhang in het landbouwbedrijf.

 

De diversiteit op het bedrijf is groot. Naast de productie van melk en groenten, breidt het aantal activiteiten gaandeweg uit met een camping, boerderijwinkel, de zuivel en zorg- en leerinstelling.

 

De Noorderhoeve levert zuivel en groenten aan enkele gerenommeerde restaurants in de omgeving. Het aanbod is enorm breed, van sla tot pastinaak, van kool tot eetbare bloemen en van daslookkaas tot bosvruchtenyoghurt.

 

In 2013 krijgt de Noorderhoeve de kans om 24 hectare waterberging te kopen, hemelsbreed op zo’n kilometer van de bestaande vestiging. Daar is ook een nieuwe stal gebouwd. “Voor de samenstelling van het vee is niet de hoogste melkproductie leidend, maar veel meer de robuustheid om onder sobere omstandigheden goed te functioneren.”

 

De Noorderhoeve heeft twee mobiele kippenhokken. Gedurende het jaar rouleren die in de vruchtwisseling over het tuinperceel. “Samen met het Louis Bolk Instituut zoeken we naar een dubbeldoel kippenras. Met een eenvoudig schrikdraadhek houden we de kippen binnen en de vossen buiten.”

 

Op de huiskavel bij de Noorderhoeve is een poel aangelegd, met bloemrijke walkanten. Het duinwater, maar ook de kwel in het gebied zorgen voor een grote biodiversiteit in de flora, maar ook veel verschillende soorten insecten.

 

De Noorderhoeve streeft een sluitende kringloop na. Groen restmateriaal wordt verwerkt op het eigen bedrijf verwerkt tot compost, die samen met de eigen mest over de groentetuin en de graspercelen wordt verspreid. “Ons ideaal is een levendige verbinding tussen mens, natuur en landbouw.”

 

Het plas-dras gebied in de waterberging is een walhalla voor weidevogels: grote groepen foeragerende grutto’s, krakeend, slobeend, maar ook lepelaar en watersnip, gele kwikstaart en graspieper. Ook neemt het aantal broedende vogels sterk toe, waaronder de tureluur, kievit, scholekster en de eerste grutto.

 

De nieuwe locatie van 24 hectare ligt hemelsbreed op zo’n kilometer van de Noorderhoeve. De nieuwe grotendeels uit hout opgebouwde stal biedt plaats aan 24 stuks jongvee en droge koeien.

 

Op de Noorderhoeve vinden zo’n veertig cliënten met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle werkplek. “Ze werken mee in de zuivelwerkplaats, met de dieren op de boerderij of nemen deel aan andere activiteiten op het bedrijf. Elk op hun eigen niveau. Het is geweldig om te zien hoe deze mensen zich hier met plezier verbinden en ontwikkelen..”

 

Natuur ontwikkelen binnen het landbouwbedrijf is altijd het ideaal geweest op de Noorderhoeve. “Het waterschap monitort onze biodiversiteit, en wij scoren in hun onderzoek uitzonderlijk hoog. De beheervergoedingen zijn cruciaal omdat wij het landschap onderhouden. Dat kost tijd, moeite en opbrengstderving. Het is goed dat de overheid dit ondersteunt.”

 

 

“Over vijf jaar hoop ik dat de natuur in de waterberging zich verder heeft ontwikkeld en die plek als een soort broedkamer voor het aangrenzende weidegebied functioneert. Ik hoop dat ik nog actief verbonden ben met de natuurontwikkeling en hoop op een instroom van boeren en boerinnen met een hart voor natuur, mens en landbouw.”

Terug naar het overzicht