Boer in Beeld

Boer in Beeld

Water, Land & Dijken heeft zo’n vijfhonderd agrarische leden en nog eens honderd burgerleden. Dat zorgt voor een zeer gevarieerde samenstelling van de vereniging. De serie Boer in Beeld laat zien hoe zij actief een bijdrage leveren aan het fraaie en diverse Noord-Hollandse landschap. Fotojournalist Bert Hartman geeft in deze serie portretten inzicht in de bedrijven en drijfveren van de ondernemers, die inspiratie bieden aan direct betrokkenen in het buitengebied. Klik op de persoon en zie het verslag in woord en beeld.

Dirk Osinga

“We verbinden mens, natuur en landbouw”

Nico Noom

“Poldernatuur is meer dan alleen weidevogels”

Fiona Volkers en Joari Kroon

“Trots dat er toch weer koeien grazen in het land”

Hans Simons

“Leuk om land natuurwaarde te geven”

Gerben van Diepen

“Dit is echt het mooiste vak dat er is”