Beheerpakket Half- en hoogstamboomgaard

Beheerpakket Half- en hoogstamboomgaard

Half- en hoogstamboomgaard
 
Beschrijving
Een half- of hoogstamboomgaard is een boomgaard of boomweide met fruitrassen of notenbomen. Overal in Nederland komen half- en hoogstamboomgaarden voor, vooral als onderdeel van het boerenerf. Hier werden vroeger vrijwel altijd de koeien of jongvee geweid. Ook bij landgoederen en buitenplaatsen waren vaak (grootschalige) boomgaarden te vinden. Half- en hoogstamfruitboomgaarden zijn niet alleen landschappelijk van grote waarde, maar hebben vaak ook grote ecologische waarde door het voorkomen van in holten broedende vogels als steenuil. Daarnaast zijn ze ook van belang als broedgebied voor soorten als grauwe klauwier, diverse soorten spechten en kramsvogel en als leefgebied voor zoogdieren als bunzing, mits elementen als struwelen en oude loofbossen ook aanwezig zijn in de directe omgeving.
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)

 • Minimaal 90% tot maximaal 100% van de beheereenheid wordt gesnoeid in de periode 1 oktober van het vorige kalenderjaar tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden [22]
 • Snoei- en of maaiafval is verwijderd [24]
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid [7]

 
Aanvullende beheervoorschriften

 • Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste eenmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten enkel vorm- of onderhoudsnoei indien nodig.
 • Snoeiwerkzaamheden dienen vooral te worden verricht in herfst of winter.
 • Het snoeihout mag niet in het element verwerkt worden.
 • Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
 • De stam van de hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Het raster mag niet aan de boom bevestigd worden. Jonge bomen in een weiland met vee zijn voorzien van een boomkorf.
 • De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweid, of de boomgaard wordt jaarlijks gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd.
 • Bemesting met drijfmest, ruige mest (geen pluimveemest) of kalk is toegestaan.
 • Bij bemesten van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid.
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.

 
Pakketten
a) Hoogstamboomgaard
b) Halfstamboomgaard bij historische boerderijen

(bron: SCAN kennisbank, beheerpakketten)