Zonnepanelen

Zonnepanelen

Per 1 juli is de SDE regeling, de regeling voor investeringen in duurzame energie, wederom opengesteld. Vorig jaar zijn enorm veel aanvragen ingediend bij deze regeling. Vooral PV systemen (zonnepanelen) waren in trek.

WLD verdiept zich op het moment in het kader van het project ‘met energie vooruit’ in de mogelijkheden voor leden om te investeren in zonnepanelen. Wij verwachten dat de huidige regeling zeer snel overtekend zal zijn. Het kán voor een beperkt aantal agrariërs interessant zijn, mits er een flinke investeringsruimte is. Dit jaar kunnen alleen bedrijven nog subsidie aanvragen in het kader van de regeling. Bovendien zijn er vier openstellingsronden. Bij elke ronde wordt het subsidiebedrag hoger. De regeling loopt tot 30 december. De subsidie varieert van 9 tot 15 cent per opgewekte kWh. Zeer waarschijnlijk is de regeling al vol na de eerste openstellingsronde. We denken dat de hoogte van de subsidie, zelfs met het hoogste tarief in veel gevallen niet voldoende zal zijn. WLD zoekt naar wegen om de investering in zonnepanelen aantrekkelijker te maken. Wij houden u daarvan op de hoogte.

De voorwaarden van de SDE-regeling kunt u vinden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/subsidieregeling-duurzame-energie-sde

Terug naar het overzicht