Zienswijze vaartoeslag

Zienswijze vaartoeslag

WLD is al geruime tijd bezig met een lobby tot in stand houding van de vaartoeslag, eerst bij het rijk, en toen bleek dat er van daar uit geen financiering te verwachten viel, bij Provincie Noord Holland. Onlangs nog heeft er een gesprek plaats gevonden met gedeputeerde Bond. Uit dit gesprek bleek dat Bond niet positief stond tegenover voortgang van de vaartoeslag, maar later werd toch de toezegging gedaan dat we argumenten konden aandragen voor de instandhouding van de toeslag.

Echter, uit de tekst van het ontwerp natuurbeheerplan 2015 blijkt nu dat Gedeputeerde Staten de vaartoeslag vanaf 2015 niet meer beschikbaar wil stellen. Zij vinden dat de uitvoeringskosten van de vaartoeslag hoog zijn en de vergoeding niet gekoppeld is aan de kwaliteit van beheer.

Om hier tegen in te gaan heeft WLD een standaard zienswijze opgesteld die u kunt gebruiken als bezwaar tegen het afschaffen van de vaartoeslag.
Indien u vaarland beheerd of in eigendom heeft, raden wij u aan om deze zienswijze op te sturen naar Provincie Noord Holland om het signaal af te geven dat vaartoeslag moet blijven bestaan.

WLD stelt het zeer op prijs als ook de boeren met alleen rijland deze zienswijze indienen bij de Provincie, ter ondersteuning van de varende collega’s.

Ter inzagelegging is tot en met 9 juni a.s.

Terug naar het overzicht