Weidevogelboerderijen

Weidevogelboerderijen

Zie jij kansen om weidevogels en jouw agrarische bedrijfvoering te combineren, maar word je tegengehouden door kortlopende financiering van beheervergoeding? Dit is je kans! Water, Land & Dijken zoekt boeren met hart voor weidevogels. Aanmelden kan tot 15 juli a.s.

WLD heeft de opdracht ontvangen van de Alliantie Markermeerdijken (AMMD) voor de uitvoering van compensatiemaatregelen ten gunste van de versterking van de Markermeerdijk. Onderdeel van deze compensatiemaatregelen zijn ‘Weidevogelboerderijen’.

Op de weidevogelboerderij krijgt de natuur voorrang. Weidevogels, vlinders, kikkers en andere dieren zijn even belangrijk als koeien.

De weidevogelboerderijen dienen ook als voorbeeld voor andere agrarische bedrijven die hun bedrijfsvoering volledig op weidevogelbeheer willen richten. Men ontvangt een beheervergoeding van € 1.000/ha zwaar beheer gedurende een periode van 15 jaar.

Voor meer informatie kunt u per mail of telefoon contact opnemen met Haije Valkema, 06-15429987. Aanmelden kan tot 15 juli a.s.

Lees hier meer over de voorwaarden voor deelname en inrichtingsmaatreglen.

Terug naar het overzicht