Water, Land & Dijken en HHNK sluiten overeenkomst

Water, Land & Dijken en HHNK sluiten overeenkomst

Boeren nemen maatregelen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit in de sloten. Dat is het uitgangspunt van de samenwerkingsovereenkomst die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) dinsdagmiddag 11 maart heeft gesloten met Vereniging agrarische natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD). De overeenkomst is een belangrijke stap in de wens van HHNK en partners om meer samen te werken aan schoon en gezond water.

 Waterkwaliteit verbeteren

De waterkwaliteit in het beheersgebied van HHNK is nog niet overal op orde. Het hoogheemraadschap werkt samen met partijen die belang hebben bij schoon en gezond water aan een programma voor de periode 2015-2021 om waar nodig de waterkwaliteit te verbeteren. De overeenkomst voor 2014 vormt hiervoor de opmaat.

 Maatregelen

Veel boeren onderhouden zelf sloten. Zij kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Voorbeelden van maatregelen zijn:

-       Voorkomen van afspoeling van verontreinigingen van het boerenerf naar de sloot;

-       maatregelen in en langs sloten die bijdragen aan een gezonder slootleven zoals:

  • Het aanleggen natuurvriendelijke oevers;
  • Het natuurvriendelijk onderhouden van de oevers en de sloten;
  • Het aanleggen van bloemrijke akkerranden langs oevers.

Bovengenoemde maatregelen komen voort uit het project ‘Boeren werken aan schone sloten’. WLD-voorzitter Sjaak Hoogendoorn: “Er zijn vijf verschillende maatregelen mogelijk die boeren efficiënt kunnen uitvoeren en die niet vallen onder de reguliere werkzaamheden op het boerenbedrijf. Er staat dan ook een passende vergoeding tegenover deze groenblauwe diensten.”

Hoogheemraad Cees Mantel: “Vanuit onze kerntaak werken wij aan een betere waterkwaliteit en zoeken we mogelijkheden om samen met partners meer rendement uit onze bestede euro’s te halen. Deze vorm van samenwerking is een mooi voorbeeld hoe we door samen te werken meer bereiken met minder geld.”

 Ook Europees geld beschikbaar

Vanaf eind 2014 zal er ook Europees geld beschikbaar voor agrariërs die een bijdrage leveren aan waterbeheer. Met het project ‘Boeren werken aan schone sloten’ bereidt HHNK zich voor op deze verandering: groenblauwe diensten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van het waterprogramma van HHNK. Het project zal zich in 2014 vooral afspelen in Laag Holland, maar het is de bedoeling dat het project zich daarna verbreedt naar het hele werkgebied van HHNK. Op die manier kunnen ook andere partijen die zich bezig houden met agrarisch natuurbeheer of wensen in die richting hebben, zich aansluiten bij het project ter aanvulling en versterking.

Terug naar het overzicht