Wat leeft er onder de graszoden?

Wat leeft er onder de graszoden?

Op 15 april hebben vrijwilligers van Water, Land & Dijken onder begeleiding van Merijn Bos van het Louis Bolk Instituut kunnen ervaren wat er leeft onder de graszoden.

De deelnemers hebben op het bedrijf van Jan en Annette Vrolijk en Eldert en Denise de Boer de gelegenheid gekregen om plaggen te steken en vervolgens alle beestjes uit de plag verzameld,gewogen en geïnventariseerd.

Erg leerzaam om te doen. Op 28 april gaan we dit nog een keer doen met een andere groep vrijwilligers. Er is nog ruimte om hier voor in te schrijven.

 

Met dank aan de bedrijven die dit mogelijk hebben gemaakt en met dank aan de Rabobank en het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeerd in zijn platteland!

 

 

Terug naar het overzicht