Voedsel voor weidevogels - Vrijwilligers ANV meten aanbod

Voedsel voor weidevogels - Vrijwilligers ANV meten aanbod

Er is nog weinig aandacht voor voedselaanbod voor weidevogels in graslanden. Bovendien zijn er geen methoden beschikbaar die vrijwilligers gemakkelijk kunnen gebruiken om dit voedselaanbod in een gebied te monitoren. Daarom heeft het Louis Bolk Instituut samen met vrijwilligers van ANV Water, Land & Dijken methoden getest om het voedselaanbod van weidevogels te meten!

Terug naar het overzicht