Vitale Weidevogels

Vitale Weidevogels

Het eerste projectjaar van Vitale Weidevogels zit erop.

Dankzij de steun van de Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied en de Rabobank Waterland en omstreken hebben wij samen met vrijwilligers in de maand mei op 6 bedrijven plakstrips geplaatst om de voedselbeschikbaarheid voor kuikens te meten. De bedrijven hadden verschillende beheerpakketten, bijv. uitgestelde maaidata en kruidenrijk grasland. Door het Louis Bolk Instituut is in samenwerking m et Bureau EIS, een kenniscentrum voor ongewervelden en insecten een handleiding opgesteld voor het plaatsen van de plakvallen. We hebben gekeken of vrijwilligers hieraan kunnen en willen meewerken. De strips zijn nu in een database geplaatst op een website en handmatig nagelezen. Vanaf volgend jaar kunnen de strips via een site worden geupload. We gaan 3 jaar plakstrips plaatsen waarna we voldoende gegevens denken te hebben verzameld om een meetlat te kunnen ontwikkelen die iets zegt over voldoende voedsel voor de weidevogelkuiken.

Vrijwilligers vonden het leuk om mee te doen. Zij weten hoe cruciaal insecten zjin voor de weidevogelpopulatie. Dit jaar zijn er dus op 47 percelen meerdere malen 10 plakstrips geplaatst, die 2 dagen zijn blijven staan. Als je die plakstrips tegelijkertijd op meerdere plekken neerzet kun je iets zeggen over de verschillen, bijvoorbeeld tussen de beheerpakketten. Waar zitten grotere insecten en hoeveel zijn het er. Want de grote insecten zijn met name van belang voor de kuikens in de opgroeifase. Voor de toekomst hebben we een nationale insectentelling voor ogen waar onze vrijwilligers aan mee zouden kunnen werken.

Het Noord-Hollands Dagblad heeft hier in november van dit jaar aandacht aan besteed en het blad Dijk en Duin zal een artikel plaatsen in januari 2018.

 

Terug naar het overzicht