Uitrijden ruige mest 2017

Uitrijden ruige mest 2017

Vanaf 1 februari mag u ruige mest uitrijden. Wanneer u deelneemt aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) met bepaalde pakketten dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding wanneer u uw ruige mest volgens de procedure meldt bij Water, Land & Dijken. Deze deelnemers hebben een (digitale) brief van Water, Land & Dijken gehad.

Los van de vergoeding voor ruige mest uitrijden op land met een ANLb contract geldt ook de mestwetgeving.

Daarom een link naar tabellen en voorwaarden voor het uitrijden van mest volgens de wetgeving. Deze vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ook de verschillende uitrijdperioden volgens de tabel van de RVO,  tabel 12 Uitrijdperioden.

Deze pagina is gepubliceerd op: 01-02-2017

Terug naar het overzicht