Terinzagelegging Ontwerp Natuurbeheerplan 2016

Terinzagelegging Ontwerp Natuurbeheerplan 2016

Sinds 26 januari jl. ligt het ontwerp natuurbeheerplan 2016 ter inzage. In dit plan wordt op perceelniveau aangegeven welk beheer gevoerd mag worden op percelen en welk beheertype de provincie ambieert. Voor mensen die particulier natuurbeheer hebben afgesloten is het noodzakelijk dat het beheertype op de beheertypekaart overeen komt met het daadwerkelijke afgesloten beheertype. Ook als u een beschikking heeft voor SNLA welke niet afloopt op 1 januari 2016 dient u uw percelen te controleren op het juiste beheertype. De kaarten zijn in te zien tot 8 maart 2015 op de website van de provincie Noord-Holland. Via de kaartviewer kunt u op perceelniveau inzoomen.

In het ontwerp natuurbeheerplan 2016 staat vermeld dat in sommige gevallen binnen het NNN een agrarisch beheertype is aangewezen, omdat sprake is van overgangsbeheer naar het uiteindelijk beoogde natuurbeheer dat in de ambitiekaart is benoemd. Om deze ambitie te realiseren zal de provincie met ingang van het Natuurbeheerplan 2022 niet langer agrarisch natuurbeheer binnen het NNN subsidiëren. Kortom, percelen die gelegen zijn binnen NNN in eigendom of bijvoorbeeld met een oud pachtcontract (pacht van tbo, ingangsdatum voor 1 december 1977) komen door deze tekst vanaf 2022 niet meer in aanmerking voor een vergoeding vanuit de regeling agrarisch natuurbeheer.

Een voorbeeld zienswijze tegen dit besluit wordt binnenkort opgesteld welke u kunt gebruiken om uw bezwaren kenbaar te maken bij de provincie. Deze voorbeeld zienswijze komt mee met de eerstvolgende Agrarische berichten en kunt u vanaf deze website kopieren.

Terug naar het overzicht