Teken nu al uw sloten in om problemen te voorkomen!

Teken nu al uw sloten in om problemen te voorkomen!

Een belangrijk aandachtspunt voor de mensen die hebben ingetekend voor baggerspuiten en ecologisch slootschonen. Dit beheer ligt buiten een perceel en houdt in dat u van de sloot een gewasperceel moet maken met de code ‘ Water, overig’.

Log daarvoor in bij  www.mijn.rvo.nl  Ga dan bovenin naar 'Mijn Dossier'. Halverwege de pagina klikt u onder het kopje 'mijn percelen'. In het nieuwe scherm klikt u op tabblad 'Wijzigen'. U ziet welke percelen RVO al heeft aangemaakt voor de betreffende sloten. Zoom goed in op de sloten en klik in de sloot (dus niet op grasland of bouwland!). Soms kan het zijn dat u een oranje rand op het perceel langs de sloot ziet maar dat is hoogstwaarschijnlijk een botanische weiderand waarvoor geen actie nodig is. U dient de percelen te bevestigen en als gewas 'Water, overig' in te vullen.

Hier vindt de instructie sloten intekenen met de stappen die u in 'Mijn Dossier' moet doen. U kunt in tabblad 'Help' ook een Youtube-filmpje bekijken hoe u de percelen kunt wijzigen of een handleiding downloaden.

Komt u er zelf niet uit, dan kunt u RVO bellen, telefoonnummer 088 042 42 42. Zij kunnen u helpen door rechtstreeks mee te kijken.
Deze handeling dient u zelf uit te voeren en is een voorwaarde voor ons om te kunnen uitbetalen. Doe dit zo snel mogelijk en in elk geval voor 30 april.

Terug naar het overzicht