Steun in de rug voor de boerenzwaluw

Steun in de rug voor de boerenzwaluw

Op 10 april  2013 organiseert  Water, Land & Dijken om 20.00 uur in Concordia in Purmerend een lezing over de boerenzwaluw. Deze lezing wordt gegeven door boerenzwaluwdeskundige Bennie van de Brink. Hij vertelt  over het gedrag van de boerenzwaluw in Nederland en en over het Zambia Barn Swallow Project. Binnen dit project is Bennie van de Brink de slaapplaatsen en het gedrag van de boerenzwaluw gaan volgen in Zambia. Het onderzoek had tot doel om de beschermingsknelpunten in kaart te brengen en een bijdrage te leveren aan de bescherming en instandhouding van de boerenzwaluwen in hun overwinteringsgebieden in Afrika.

De boerenzwaluw is een geliefde gast op boerderijen en erven in het buitengebied.

Water, Land & Dijken wil met haar project  mensen informeren over creëren van nestgelegenheid voor de boerenzwaluw. Dit jaar willen wij dit doen voor mensen die hobbymatig/professioneel paarden houden. Er hebben zich hiervoor al deelnemers opgegeven. Zij krijgen apart een uitnodiging voor deze avond en kunnen dan ook hun informatiepakket en nestkastjes meenemen. Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan dit project kunt u zich nog aanmelden. U kunt ook als belangstellende deze avond bijwonen.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Water, Land & Dijken, Slenkstraat 70, 1441 MS Purmerend, tel. 0299-437463 of via e-mail: e.wennekers@waterlandendijken.nl

Terug naar het overzicht