Startavond Weidevogelseizoen donderdag 8 maart

Startavond Weidevogelseizoen donderdag 8 maart

U bent van harte welkom
Op 20 februari jl. was de eerste grutto gesignaleerd op een plas-dras in Hobrede het was zo ontzettend koud die dagen. Het weidevogelseizoen komt er dus bijna aan! U bent van harte welkom op de startavond van het weidevogelseizoen in Laag Holland op: donderdag 8 maart 2018 om 20.00 uur in De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2a, 1483 MA De Rijp.

Programma
19.30 uur Inloop met koffie/thee
20:00 uur Opening door Sjaak Hoogendoorn, voorzitter Water, Land & Dijken
20:10 uur Lezing insectenonderzoek, Eduard Peter de Boer, Ecologisch Adviesbureau FaunaX
20:55 uur uitleg van de quiz 21:00 uur Pauze
21:15 uur Vooruitblik weidevogelseizoen, Martine Bijman, projectleider Water, Land & Dijken 21:30 uur Voorstellen veldcoördinatoren
21:40 uur Quiz
21:55 uur Gouden Gruttopul en jubilarissen
22:05 uur Afsluiting
22:10 uur Einde

Biodiversiteit in graslandgebieden
De lezing wordt gegeven door Eduard Peter de Boer, eigenaar van Ecologisch Adviesbureau FaunaX te Gorredijk (Friesland). Peter en een aantal medewerkers zijn gespecialiseerd in insectenonderzoek, met name libellen, wilde bijen, vlinders, loopkevers en zweefvliegen. Naast een tak natuurwetgeving heeft FaunaX sinds vorig jaar een nieuwe tak opgericht: ‘Biodiversum’. Een biodiversum is een plek waar ruimte wordt gecreëerd voor zoveel mogelijk biodiversiteit; een soort arkjes van Noach. De medewerkers van Biodiversum ondersteunen en adviseren op het gebied van inrichting, beheer en onderhoud. Ook worden ze steeds vaker betrokken bij insectenonderzoek in agrarisch gebied met name in relatie tot weide- en akkervogels. Deze lezing zal ingaan op de algemene problematiek die speelt bij de achteruitgang van de biodiversiteit in graslandgebieden en dan met name op de vraag; wat kunnen we doen voor de insecten en weidevogels? Daarnaast komen wilde bijen, biodiversums, natuur inclusieve landbouw en het Deltaplan Biodiversiteit aan de orde.

Quiz
Het actief zoeken naar het eerste kievitsei belonen we niet meer om te voorkomen dat men onnodig het land in gaat. In plaats daarvan is er dit jaar een weidevogelquiz met een prijs. Neem uw mobiele telefoon of tablet mee naar de De Rijper Eilanden. Met de wifi code mario007 op het netwerk van De Rijper Eilanden kunt u daar inloggen en meedoen met de quiz.

Wat ligt er voor u klaar
Op de startavond ligt het volgende voor u klaar:
- de nestregistratieboekjes
- stokken
- vlaggen
- folder vrijwilliger in het veld
- vergunning weidevogelinventarisatie en bescherming
- spelregels weidevogelbeschermer en agrariër 2018

Door het ondertekenen van de spelregels weidevogelbeschermer en agrariër 2018 wordt gezorgd voor een goede samenwerking. Bent u deze avond verhinderd, dan kunt u het nestregistratieboekje bij uwveldcoördinator bestellen, en de vergunning weidevogelinventarisatie en bescherming en de spelregels weidevogelbeschermer en agrariër 2018 zelf uitprinten.

Alle deelnemende agrarische bedrijven krijgen de nieuwe plattegronden in A3 en A4 formaat met de nestregistratiekaart thuis gestuurd.

Invoeren legselgegevens
Met een smartphone, IPhone of tablet kunt u de gedragswaarnemingen en legsels ter plekke in het veld invoeren. Lees hier de instructie! Natuurlijk kunt u ook de gegevens per computer invoeren. Lees hier de instructie. Weet u het wachtwoord en inlogcode (niet) meer? Deze kunt u opvragen bij het secretariaat. Graag uw adresgegevens vermelden en bij welk bedrijf u loopt in welke plaats.

Weidevogelcursussen
Er zijn weer een aantal interessante weidevogelcursussen voor vrijwilligers en agrariers. Meer informatie over de cursussen, data en locaties kunt u vinden op de website van Landschap Noord-Holland.

 

Terug naar het overzicht