Puur Laag Holland Roadshow, komt dat zien!

Puur Laag Holland Roadshow, komt dat zien!

U woont, werkt of recreëert in Laag Holland, misschien zelfs zonder dit te weten.

Laag Holland is een prachtig landelijk gebied, gelegen ten noorden van Amsterdam, tot de lijn Hoorn-Alkmaar. Een gevarieerd landschap met boerenland, natuur en pittoreske dorpen. Maar het is ook een gebied met eigen problemen: schaalvergroting in de landbouw, steeds minder weidevogels, een tekort aan geld om het landschap te beheren en daling van de veenbodem.

Herman van Veenweide staat deze zomer met de ‘Puur Laag Holland Roadshow’ op evenementen om te horen wat u van deze kwesties vindt. Herman neemt u in zijn voorstelling mee in de ups en downs van Laag Holland en gaat het gesprek met u aan. U kunt ook uw ideeën, suggesties, frustraties of wensen inspreken in de aanwezige Man Bijt Hond videozuil.

De Roadshow speelt op:

Zondag 7 juni            Schaapscheerdersfeest Stadshoeve, Zunderdorp

zaterdag 20 juni        Open dag biologische boerderij Breedijkhoeve, Holysloot

zondag 21 juni          Open dag biologische boerderij White Ranch, Assendelft

vrijdag 3 juli             Gouwzeemarkt, Monnickendam

Zaterdag 5 sept.       Open dag Fort bij Edam

Zondag 6 sept.         Open dag Fort bij Edam

Donderdag 10 sept.  Veetentoonstelling, Koemarkt, Purmerend

(de roadshow speelt meerdere keren op per dag)

Puur Laag Holland! Is een initiatief van Milieufederatie Noord-Holland, Agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken, LTO Noord en Landschap Noord-Holland. De Roadshow wordt uitgevoerd door Windmeewerken en is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van Provincie Noord-Holland.

Doel van de Roadshow is met het publiek het gesprek aangaan over de ontwikkelingen in Laag Holland. Dit om signalen en meningen op te halen als voeding voor de bestuurders over het toekomstige beleid van Laag Holland.

Terug naar het overzicht