Publiekstelling Boerenzwaluw!

Publiekstelling Boerenzwaluw!

Informatie voor de deelnemers én vrijwilligers van het Boerenzwaluwproject

Publiekstelling boerenzwaluw vóór 15 juni!

In 2012 of 2013 bent u deelnemer of vrijwilliger geworden van het boerenzwaluwproject van Water, Land & Dijken. Het doel hiervan is het stimuleren van nestgelegenheid voor de boerenzwaluw en het broedsucces te registreren. Op dit moment zijn de zwaluwen volop aan het broeden en wij hopen ook op uw bedrijf. Wij willen graag dat de resultaten bij de deelnemers in kaart worden gebracht. Dit geeft landelijk inzicht in de verspreiding en de trend in het aantal eerste en tweede broedsels. Wanneer wordt er nu geteld?

De eerste telling ligt tussen 20 mei en 15 juni

De tweede telling tussen 5 en 25 juli.

Het invoeren van de legsels kan via de publiekstelling van de SOVON. Voor tellen zie de handleiding voor deze  publiekstelling van de SOVON. Onderaan kunt u klikken op online invoeren. Als u wel wilt tellen maar niet wilt invoeren kunt u de telgegevens mailen naar Els Wennekers.

Voor het project is het van belang dat de nestgegevens in kaart worden gebracht. Als u zelf ook niet in de gelegenheid bent om te tellen laat dit dan ook graag zo spoedig mogelijk weten aan Els Wennekers via mail of telefoon op maandag en dinsdag op 0299-437463.

Terug naar het overzicht