Probleemgebiedvergoeding 2014 en 2015

Probleemgebiedvergoeding 2014 en 2015

Sinds 1 januari 2014 betaald provincie Noord Holland geen probleemgebiedvergoeding (pgv) meer over percelen met het pakket legselbeheer, voor alle andere SNLA pakketten geldt dit nog niet. Als u een besluit heeft gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waarin staat vermeld dat er geen pgv wordt uitgekeerd, dan is dit een terecht besluit geweest.

Met ingang van 1 januari 2015 keert de provincie helemaal geen pgv meer uit. Ook percelen met een ander pakket dan legselbeheer komen sinds dit jaar niet meer in aanmerking voor pgv.

Hieronder kunt u nog het een en ander vinden over de probleemgebiedvergoeding 2014 en 2015.

*Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u een en ander vinden over de probleemgebiedvergoeding 2014 en 2015. https://mijn.rvo.nl/probleemgebiedenvergoeding

*In deze publicatie geeft de RVO aan dat in de Gecombineerde opgave een kaartlaag zit waaruit duidelijk wordt welk gebied als probleemgebied is aangewezen. http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kom-ik-aanmerking-voor-de-probleemgebiedenvergoeding

*Een publicatie van de provincie van 12 maart 2014 waarin de provincie aangeeft voor 2014 wel pgv open te stellen, maar alleen voor intensieve vormen van natuurbeheer. http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Alsnog-toeslag-probleemgebieden-NoordHolland.htm

Terug naar het overzicht